Повече мед

Лечебно профилактично подхранване

Във връзка с подбудителното подхранване искам да обърна внимание и върху едно друго мероприятие, което някои неопитни пчелари практикуват, а именно „лечебното подхранване“. В желанието си да засилят колкото може по-бързо пчелните си семейства и да ги предпазят от евентуални заболявания, някои пчелари ги подхранват с лечебни средства с профилактична цел. Действието се състои в […]

Статии

Какво представляват пластмасовите основи

Те имат еднакви, правилно изградени килийки и гарантират при изграждане на питите само работническо пило. Изработени са от специална, оцветена пластмаса – "Polystyrene impact 3630". Материалът е сертифициран за употреба за хранителни продукти и може да се използва като такъв за производство на основи. Голям плюс на тези пластмасови основи е възможното приложение в биологичното […]

Млад Пчелар

Подсилване на семействата за главната паша

Главната паша в отделните райони на страната е от различни медоносни култури и е по различно време. Грешка допускат много пчелари, които поставят корпуси и магазини за мед на всички семейства, без да се съобразяват със силата им. Слаби семейства продукция не дават, а се развиват и дават много пило. Добрите пчелари използват 1/3 от […]

Млад Пчелар

Придаване на майки

Придаването на майки изисква известни умения и опитност. По принцип пчелите са зле настроени към чуждите майки. Те най-безболезнено приемат майка през пролетта и първата половина на юни, т.е. през периода на интензивното развитие на семействата. Много важно условие за успешното приемане на майката е в семейството да няма маточници или майки търтовки. Пчелите по-добре […]

Млад Пчелар

Оплождане на майките

Пръв, слепият швейцарски пчелар Франсоа Хубер, благодарение на своя слуга Франсоа Бурнан, установява, че пчелата майка се опложда вън от кошера, във въздуха, Тя излита за около 25-30 мин и се завръща с шлейф (откъснатият полов орган на търтея). Тогава се е смятало, че само един търтей опложда майката. Едва В средата на 20 век […]

Млад Пчелар

Произвеждане на майки

Пчелите произвеждат майки без намесата на пчеларя в три случая: при роене, при тиха смяна (когато старата е  негодна) и при внезапна загуба на майката. Пчеларят може по изкуствен начин да създаде тези три ситуации. Майките, получени при роене са едни от най-добрите. Недостатък им е, че произлизат от случайни, неподбрани семейства и запазват ройливостта […]

Млад Пчелар

Размножаване на пчелните семейства

РОЕНЕ Естественото размножаване на пчелните семейства става чрез роене. Част от пчелите заедно с майката напускат старото семейство и се преселват на ново място. Това е биологично обусловено явление от нуждата за размножаване и е основния инстинкт заложен у всеки биологичен вид. Наред с размножаването на отделните членове на семейството (майки, пчели и търтеи), е […]

Пчеларски Календар

Октомври

Температурите през октомври са все по-ниски. Трайно се усеща настъпването на есента. Пчелната паша е приключила. Майката е спряла окончателно снасянето на яйцата. Пчеларите извършват: Зазимяване на пчелните семейства. Извършва се последно за годината третиране срещу вароатоза, чрез напръскване на пчелите с 3 % разтвор на оксалова или 15 % на мравчени киселини – с […]

Пчеларски Календар

Септември

През септември пчелната паша е към своя край. Нощите са вече хладни и майките намаляват снасянето на яйца и пилото рязко намалява. Пчелите усилено се подготвят за зимуване.   Работата на пчеларя се изразява в:   окончателно подреждане на пчелните гнезда за зимуване; посигуряване на семействата с достатъчно храна за зимата – 15-25 кг мед […]

Общо

За пчелите

Пчелите спадат към семейство Арidае-насекоми, строя­щи гнезда; род Арis – пчели, живеещи постоянно в семейства, с видове:Арis dorsata – голяма индийска пчела, която строи една голяма пита, закрепена високо в скалите или за клоните на дърветата, разпространена в Индия, Южен Китай, Индонезия и Филипините. Не се подава на одомашняване.Арis florea – малка индийска пчела, строи […]