Повече мед

Ограничаване производството на търтеите

На много пчелари ще се види чудно, а някои сигурно ще ме обвинят в невежество, когато говоря за ограничаване броя на търтеите, като условие за получаване на високи добиви. Това е така, защото не са малко пчеларите, които мислят, че търтеите са като момчетата в семейството – те давали кураж и подбуждали пчелите да работят […]

Млад Пчелар

Търтовъчно семейство – оправяне

Търтовъчно се нарича онова семейство, което си е загубило по някаква причина редовната майка и в гнездото няма пресни яйца и пило за произвеждане на нова. Това е ненормално състояние в живота на пчелите. Получава се най-често в ранна пролет, когато в семейството няма още снесени яйца, а майката по някаква причина се е загубила […]