Повече мед

Изравняване силата на семействата

С оглед да се получат по-високи добиви от пчелно семейство, съществена роля играе изравняването (уеднаквяване) силата на пчелните семейства. По този начин се използват пълните възможности на всички майки. Това без намесата на пчеларя се постига трудно. Средните семейства трябва да се подсилят (подпомогнат) от по-силните. Тази манипулация често се подценява от пчеларите, които предпочитат […]