Нозематоза
Болести и вредители

Нозематоза

Нозематозата е много разпространена паразитна болест по възрастните пчели, в по-северните страни с продължителна зима. У нас се среща по-често В Североизточна България, особено при по-тежки и продължителни зими, когато са невъзможни очистителни облети на пчелите. Причинява се от едноклетъчен паразит  Nosema apis, който се развива в епителните клетки на стените на средното черво на […]

Болести и вредители

Бактериални болести

Бактериалните болести се предизвикват от микроскопични, едноклетъчни микроорганизми (бактерии), които попадайки в тялото на пчелите или ларвите предизвикват по-леко или по-тежко заболяване. Бактериалните болести в пчелните семейства се подразделят на два основни вида: едните предизвикват заболяване само при възрастните пчели, а други – само на пилото. Болестите по възрастните пчели биват причинявани от : салмонела […]

Повече мед

Влияние на майката за повишаване на добивите

Майката е решаващ фактор в пчелното семейство. „Лошокачествената майка е предварително запланувана загуба“ – казват икономистите. Ето защо не може да се говори за получаването на по-високи добиви със слабо продуктивни майки. Съществува строга закономерност между майката и пчелите в семейството. Например, ако възможностите на майката са да снася до 600 яйца в денонощие, семейството […]

Повече мед

Осигуряване на пчелите с вода

Като всички живи същества и пчелите се нуждаят от вода, особено през ранна пролет, когато има още приток на нея отвън. Практиката показва, че през този период средно по сила семейство се нуждае от 200 до 500 г вода дневно. Ако в радиус от 100-150 м няма постоянен водоизточник на прясна, чиста вода, такава трябва […]

Млад Пчелар

Подсилване на семействата за главната паша

Главната паша в отделните райони на страната е от различни медоносни култури и е по различно време. Грешка допускат много пчелари, които поставят корпуси и магазини за мед на всички семейства, без да се съобразяват със силата им. Слаби семейства продукция не дават, а се развиват и дават много пило. Добрите пчелари използват 1/3 от […]

Млад Пчелар

Търтовъчно семейство – оправяне

Търтовъчно се нарича онова семейство, което си е загубило по някаква причина редовната майка и в гнездото няма пресни яйца и пило за произвеждане на нова. Това е ненормално състояние в живота на пчелите. Получава се най-често в ранна пролет, когато в семейството няма още снесени яйца, а майката по някаква причина се е загубила […]