Повече мед

Противороеви мероприятия

При естествени условия рояването на пчелните семейства е биологично явление. То е единственият начин за увеличаване броя на пчелните семейства, като същевременно се подменя старата майка с млада. При съвременното модерно пчеларство, пчеларят има редица възможности да увеличи броя на пчелните семейства и да подмени дошлите до негодност майки, без да намалява добивите както е […]