Повече восък

Чрез ползване на строителна рамка

Като един от най-резултатните начини за получаването на висококачествен восък е ползването на „строителна рамка“. И той почива на принципа на празното пространство, само че докато при първия случай се изграждат восъчни основи, които служат на семейството, при „строителната рамка“ изградените пити се изземват и се претопяват на восък. Строителната рамка може да се използва […]

Статии

Какво представляват пластмасовите основи

Те имат еднакви, правилно изградени килийки и гарантират при изграждане на питите само работническо пило. Изработени са от специална, оцветена пластмаса – "Polystyrene impact 3630". Материалът е сертифициран за употреба за хранителни продукти и може да се използва като такъв за производство на основи. Голям плюс на тези пластмасови основи е възможното приложение в биологичното […]

Млад Пчелар

Строителни рамки

Строителната рамка се използва освен за отглеждане на пило и складиране на мед и за други допълнителни дейности, произтичащи от желанията на пчеларите, като: – добиване на повече восък; – изграждане на плодникови пити само с работнически килийки; – борба с вароатозата; – намаляване на търтеите в семействата. Строителната рамка представлява нормална плодникова рамка, като по […]