Новини

Зимно-пролетна смъртност

Под зимно-пролетна смъртност се разбира измирането на част от пчелите или цели семейства през зимата или рано напролет. През време на зимуването нормално силата на семействата намалява поради това, че част от пчелите умират от стареене. Липсата на пило през зимата не дава възможност тази загуба да се компенсира с млади пчели. Макар и с […]

Новини

Георги Гочев – пчелар номер 1 на България за 2011 г

За тринайсeти път – Национален приз на в. „Пчела и кошер”   В света на пчеларството, пчелар под 40 години се смята за млад пчелар. Всъщност не възрастта, а опитът и знанията са определящи за общественото признание. Георги Гочев, номиниран от в. „Пчела и кошер” за пчелар №1 на България за 2011 г., е именно […]

Новини

Пчели тормозят село Сухозем

Пчели нападали и хора, и все още зелените плодове в пловдивското село Сухозем. След зачестилите случаи на ухапани кметът на селото търси начин да издейства терен, за да бъдат изнесени пчелите извън населеното място. Иван Кавалджиев обработва двора си, когато е нападнат от пчелите. При подобно ухапване всеки ще се отърве само с оток и […]

Американски (злокачествен) гнилец
Болести и вредители

Американски (злокачествен) гнилец

Злокачественият гнилец е най-тежката и опустошителна заразна болест на пчелните семейства. Позната е на човечеството от древни времена (описана е още от Аристотел 384-322 г. преди н.е.). Разпространена е в целия свят. Заболяването засяга предимно възрастното – запечатано пило, но се отразява крайно неблагоприятно върху развитието на цялото семейство, като единен биологичен организъм. Причинителят на […]

Болести и вредители

Бактериални болести

Бактериалните болести се предизвикват от микроскопични, едноклетъчни микроорганизми (бактерии), които попадайки в тялото на пчелите или ларвите предизвикват по-леко или по-тежко заболяване. Бактериалните болести в пчелните семейства се подразделят на два основни вида: едните предизвикват заболяване само при възрастните пчели, а други – само на пилото. Болестите по възрастните пчели биват причинявани от : салмонела […]

Повече мед

Подсигуряваме правилно оградени пити

През раннопролетния период, при често менящата се външна температура, разширяването на гнездото трябва да става с кафяви, правилно изградени пити с работнически килийки, имайки предвид влиянието, което оказва само една неправилно изградена килийка. Наличието на 100-200 неправилно изградени килийки лишава майката от възможността да снася повече и в компактен вид яйца. В резултат на това […]

Млад Пчелар

Подсилване на семействата за главната паша

Главната паша в отделните райони на страната е от различни медоносни култури и е по различно време. Грешка допускат много пчелари, които поставят корпуси и магазини за мед на всички семейства, без да се съобразяват със силата им. Слаби семейства продукция не дават, а се развиват и дават много пило. Добрите пчелари използват 1/3 от […]

Млад Пчелар

Подвижно пчеларстване

За получаване на повече мед и прашец и за опрашване на медоносната растителност обикновено се практикува подвижно пчеларстване. При него пчелните семейства се поставят в непосредствена близост до площите с нектароотделящата растителност. У нас се практикува обикновено при цъфтежа на акация, слънчоглед, рапица, кориандър и др. Това дава възможност на пчелите без много труд да […]