Повече восък

Получаване на повече восък

Пчелният восък е вторият по значение пряк продукт, който се получава от пчелите. Той е изключително ценна суровина. Няма клон от народното стопанство, индустрията, промишлеността, медицината и др., където пчелният восък да не намира приложение, но при сегашното модерно пчеларство около 70% от него се връща обратно на пчелите под формата на восъчни основи. Восъкът […]