Повече мед

Как пчелите превръщат нектара в мед

Нектарът съдържа голямо количество вода. Ако се постави в килийките в дебел слой, поради голямото захарно и водно съдържание веднага в него ще се размножат квасни гъбички, нектарът ще прокисне и ще стане непригоден както за пчелите, така и за човека. Затова пчелите го разпределят на микроскопични капчици в много килийки. От топлината водата се […]

Млад Пчелар

Как пчелите събират и преработват нектара

Пчелното семейство се състои от разновъзрастови пчели. Едните са младите, които се грижат за пилото, изхранват майката, изграждат питите, почистват килийките, приемат и преработват нектара и извършват всички останали дейности в гнездото. Другата част от пчелите, по-възрастните  – след 18-20 дни, извършват външните работи. Те намират източниците на нектар, прашец и вода, събират и ги […]

Млад Пчелар

Нектар и нектароотделяне

Нектарът представлява сладък сок, отделян от нектарните  жлези, разположени в цветовете и рядко по други части на растенията (листата и стеблата). Растителният сок, който циркулира в проводящите тъкани на висшите растения пренася хранителни вещества до всичките им части, представлява различни захари. Те се синтезират от вода, въглероден диоксид (двуокис) с участието на хлорофила в зелените […]

Млад Пчелар

Подсилване на семействата за главната паша

Главната паша в отделните райони на страната е от различни медоносни култури и е по различно време. Грешка допускат много пчелари, които поставят корпуси и магазини за мед на всички семейства, без да се съобразяват със силата им. Слаби семейства продукция не дават, а се развиват и дават много пило. Добрите пчелари използват 1/3 от […]

Млад Пчелар

Поставяне на магазини и корпуси за мед

При трайно затопляне на времето, в зависимост от цъфтящата растителност и развитието на семействата, се поставят магазините и корпусите за мед. Преди усилен принос на нектар се прави преглед на пчелните семейства и се преценява кои са готови и кои не за поставяне на магазините. С настъпване на времето за цъфтеж на акацията, повечето силни, […]