Повече мед

Получаване на повече мед

Съкровената мечта на всеки пчелар е да получи възможно по-високи добиви на пчелни продукти от пчелните си семейства. В това направление са и грижите, които полага за тях. Повечето от половината на зимата е преминала. Времето започва да се затопля. Слънчевите лъчи все по-често започват да проникват през разкъсаните облаци. Пчеларят тръпне от нетърпение. Как […]

Млад Пчелар

Търтовъчно семейство – оправяне

Търтовъчно се нарича онова семейство, което си е загубило по някаква причина редовната майка и в гнездото няма пресни яйца и пило за произвеждане на нова. Това е ненормално състояние в живота на пчелите. Получава се най-често в ранна пролет, когато в семейството няма още снесени яйца, а майката по някаква причина се е загубила […]

Млад Пчелар

Придаване на майки

Придаването на майки изисква известни умения и опитност. По принцип пчелите са зле настроени към чуждите майки. Те най-безболезнено приемат майка през пролетта и първата половина на юни, т.е. през периода на интензивното развитие на семействата. Много важно условие за успешното приемане на майката е в семейството да няма маточници или майки търтовки. Пчелите по-добре […]

Млад Пчелар

Оплождане на майките

Пръв, слепият швейцарски пчелар Франсоа Хубер, благодарение на своя слуга Франсоа Бурнан, установява, че пчелата майка се опложда вън от кошера, във въздуха, Тя излита за около 25-30 мин и се завръща с шлейф (откъснатият полов орган на търтея). Тогава се е смятало, че само един търтей опложда майката. Едва В средата на 20 век […]

Млад Пчелар

Практически съвети за направата на отводки

След преминаване на главната паша, около средата на лятото, отделянето на нектар намалява и много пчелари правят отводки. Те не разчитат повече на медосбор и решават да увеличат бройките на семействата си. С цел да не отслабват силните семейства, те вземат по 1-2 пити с пчели и пило от няколко семейства и правят сборни отводки. […]

Млад Пчелар

Изкуствено размножаване на пчелни семейства

 Изкуственото размножаване на пчелните семейства става по различни – контролирани от пчеларя начини. Всеки по-опитен пчелар си има свой начин. Някои от по-често практикуваните методи са следните: 1.  Предизвикване на роене. Силно с добри производствени и зимоустойчиви качества семейство се поставя на тясно, Като се прегражда с преградна дъска и се подхранва със захарен сироп. […]