Браулоза
Болести и вредители

Браулоза

Браулозата (Въшливостта) се причинява от кърлежа  Braula coeca. То представлява кафяво-червено подобно на паяче кърлежче с три чифта крака, разположени симетрично от двете му страни с размери 1.5 х 0.8 мм. Възрастните въшки, най-често се намират върху гърба на майката и се хранят с храната, с която пчелите подхранват майката. Младите форми се хранят с […]

Болести и вредители

Заразни болести по пчелните семейства

Болестите по пчелите и пилото се разпространяват : – в  района от пчелите: посредством заразени роеве, кражби от болни и отслабнали семейства, посещения на занемарени кошери, пити, заразен мед и др. от пчеларя : чрез търговия със заразени семейства, майки, пчели, инвентар, кошери, подвижно пчеларство. – в пчелина от пчелите: при кражби, налитане, блуждаене и […]

Повече мед

Влияние на майката за повишаване на добивите

Майката е решаващ фактор в пчелното семейство. „Лошокачествената майка е предварително запланувана загуба“ – казват икономистите. Ето защо не може да се говори за получаването на по-високи добиви със слабо продуктивни майки. Съществува строга закономерност между майката и пчелите в семейството. Например, ако възможностите на майката са да снася до 600 яйца в денонощие, семейството […]

Повече мед

Отсраняване на майката

Много пчелари, особено по-неопитните, се надяват, че като отстранят майката, роят няма да излезе без нея. Други я затварят с помощта на Ханеманова решетка в глухата част (без вход). Трябва да отбележа, че не само майката оказва влияние на роевото настроение. Нещо повече, запирането на майката ограничава нейната осеменителна дейност. Това води до освобождаване на […]

Повече мед

Осигуряване на пчелите с вода

Като всички живи същества и пчелите се нуждаят от вода, особено през ранна пролет, когато има още приток на нея отвън. Практиката показва, че през този период средно по сила семейство се нуждае от 200 до 500 г вода дневно. Ако в радиус от 100-150 м няма постоянен водоизточник на прясна, чиста вода, такава трябва […]

Повече мед

Оказване помощ на семейства, останали без майка

Практиката показва, че през зимния период загиват около 10-15% от старите майки. Като се прибави, че по други причини могат да загинат и млади майки, процентът на осиротелите семейства се увеличава още повече. Ако се оставят така, тези семейства са напълно загубени за пчеларя. На тези семейства трябва да се помогне като им се даде […]

Повече мед

Подбудително подхранване

През този период, когато няма още приток на нектар и цветен прашец, отвън е необходимо да се създаде у пчелите впечатление, че има паша. Това става чрез така нареченото „подбудително подхранване“. Това е нож с две остриета. По въпроса е дискутирано много, но и до сега мненията са различни. Причината е, че не се познават […]

Повече мед

Стесняване на гнездото

Когато разглеждахме въпроса за основния преглед, засегнах значението на тясното гнездо като помощ на семейството. То ще му помогне по-лесно да се съпротивлява на ниските (зимни) температури, до настъпването на по-топли дни. Сега искам да разгледам микроклимата в гнездото при по-нататъшното развитие на семейството и помощта, която пчеларят трябва да му окаже. Както посочих хранителните […]

Повече мед

Първият основен (пролетен) преглед

Това е най-важното мероприятие, което ще ръководи пчеларя до главната паша. По тази причина трябва да се направи най-щателен преглед и всичко, което се констатира, подробно да се отбележи в дневника, като за спешните мероприятия се определи срок. Неотложните (жизнено важни) мероприятия се извършват веднага или през следващия ден. През време на този преглед пчеларят […]

Повече мед

Първо облитане

През тих, топъл, слънчев ден пчелите извършват първото облитане, което може да се нарече очистително, ориентировъчно. Около обяд, когато е най-топло (температурата е около 8°-10°) пчелите започват да излизат от кошера. Първото излизане и облитане. Ако през това време все още има сняг около пчелина, той се покрива с кафяви петна от изпражненията на пчелите. […]