Повече мед

Подсигуряваме правилно оградени пити

През раннопролетния период, при често менящата се външна температура, разширяването на гнездото трябва да става с кафяви, правилно изградени пити с работнически килийки, имайки предвид влиянието, което оказва само една неправилно изградена килийка. Наличието на 100-200 неправилно изградени килийки лишава майката от възможността да снася повече и в компактен вид яйца. В резултат на това […]

Статии

Какво представляват пластмасовите основи

Те имат еднакви, правилно изградени килийки и гарантират при изграждане на питите само работническо пило. Изработени са от специална, оцветена пластмаса – "Polystyrene impact 3630". Материалът е сертифициран за употреба за хранителни продукти и може да се използва като такъв за производство на основи. Голям плюс на тези пластмасови основи е възможното приложение в биологичното […]

Статии

Какво е това чист восък?

”Диви” или „домашни” пчели го произвеждат? Какво да използваме в къщи и в медицината?  Защо в някои рецепти, в които се използва восък ,се изисква восък не от „домашни”а от „диви” пчели? Под понятието „чист восък” се подразбира восък, в който отсъства парафин, който се използва при производството на восъчни листове, които се явяват средна […]