Статии

Разкриване на фалшиви медове с различни захари

Произходът на различните видиве захари в меда може да бъде остановен при изследване на изотопите на съдържащия се в него въглероден диоксид. По този начин може да се останови дали захарта е от захарна тръстика, захарно цвекло или дали е събрана от пчелите като нектар или медна роса. Медът като чист натурален продукт се произвежда […]

Млад Пчелар

Как пчелите събират и преработват нектара

Пчелното семейство се състои от разновъзрастови пчели. Едните са младите, които се грижат за пилото, изхранват майката, изграждат питите, почистват килийките, приемат и преработват нектара и извършват всички останали дейности в гнездото. Другата част от пчелите, по-възрастните  – след 18-20 дни, извършват външните работи. Те намират източниците на нектар, прашец и вода, събират и ги […]

Млад Пчелар

Нектар и нектароотделяне

Нектарът представлява сладък сок, отделян от нектарните  жлези, разположени в цветовете и рядко по други части на растенията (листата и стеблата). Растителният сок, който циркулира в проводящите тъкани на висшите растения пренася хранителни вещества до всичките им части, представлява различни захари. Те се синтезират от вода, въглероден диоксид (двуокис) с участието на хлорофила в зелените […]