Новини

Декемврийски пчеларски практики

Месец декември се характеризира с ниски средни температури, които за Северна България са около нулата, а за по-високите полета – отрицателни. По крайбрежието на Черно море и долината на Струма те са положителни – между 2-3,5°С до 4-5,5°С. Абсолютните минимални температури достигат до -25°С. В отделните дни са отбелязани и абсолютни максимални температури до 20-23°С. […]

Пчеларски Календар

Декември

   Декември е зимен месец, пчелите са в покой, няма пило в гнездото и са образували зимно кълбо с цел запазване на топлината. В средата на кълбото е топлинният център, където се намира майката с температура 25-30 градуса.    След като правилно е зазимил пчелните семейства, пчеларят трябва само от време на време да навестява […]