Повече восък

Преработване на восъчната суровина

При домашни условия и при смешната примитивна апаратура и пособия, стопяването на черните восъчни пити е напълно нерентабилно и нерезултатно. Ето защо, още след изваждането им от кошера, питите трябва да се предадат на преработвателните предприятия, имащи възможност да извлекат всичкия восък. В своята практика аз разтопявам само светлокафявите пити, восъка от строителната рамка и […]

Повече восък

Събиране на суровината и получаване на восък

До тук разгледахме въпросите как да принудим пчелите да отделят повече восък. Но с това нашата работа не е свършена до край. За получаването на крайния продукт и за оползотворяването му е необходима още работа. Добрият пчелар трябва да използва всяка възможност за пълното оползотворяване на восъчните суровини. Защото, ако предоставеният от пчелите восък не […]

Повече восък

Получаване на повече восък

Пчелният восък е вторият по значение пряк продукт, който се получава от пчелите. Той е изключително ценна суровина. Няма клон от народното стопанство, индустрията, промишлеността, медицината и др., където пчелният восък да не намира приложение, но при сегашното модерно пчеларство около 70% от него се връща обратно на пчелите под формата на восъчни основи. Восъкът […]

Статии

Какво представляват пластмасовите основи

Те имат еднакви, правилно изградени килийки и гарантират при изграждане на питите само работническо пило. Изработени са от специална, оцветена пластмаса – "Polystyrene impact 3630". Материалът е сертифициран за употреба за хранителни продукти и може да се използва като такъв за производство на основи. Голям плюс на тези пластмасови основи е възможното приложение в биологичното […]

Статии

Какво е това чист восък?

”Диви” или „домашни” пчели го произвеждат? Какво да използваме в къщи и в медицината?  Защо в някои рецепти, в които се използва восък ,се изисква восък не от „домашни”а от „диви” пчели? Под понятието „чист восък” се подразбира восък, в който отсъства парафин, който се използва при производството на восъчни листове, които се явяват средна […]

Млад Пчелар

Монтиране на восъчни основи

Рамките представляват сърцето на кошера. Те трябва да са направени от мек и лек материал (чам, топола, липа). Да са добре изработени и сковани. При сковаването се следи четирите им ъгъла да сключват ъгъл от 90° и рамката да лежи в една равнина. При поставянето й върху равна повърхност всичките й части трябва да прилягат […]

Статии

За какво още служат пчелните пити

Прясно изградената пита се явява еноргоинформационна матрица, която носи в себе си сведения за сустоянието на семейството, и даже за мислите на пчеларя. В нашия свят всичко притежава памет – своя памет, която не ни е понятна. И камъкът и гората, което и да е отделно вещество. Залагането на информацията главно се извиршва при възникване […]