Новини

Възможно е пчелите да измират заради мобилните телефони

Играят ли емисиите от мобилните телефони активна роля при измирането на пчелите? Ученът Даниел Фейвър е убеден в това. Той наблюдавал при пчелните колонии сигнали за стрес , когато около тях се използват мобилни телефони. Но има и други теории. Даниел Фейвър е научен сътрудник в Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) в Луизиана и […]

Повече восък

Чрез влияние на пилото

Пилото има важна роля за отделянето на восък. Количеството на отделяния восък е в пряка зависимост от откритото и запечатаното пило. Практиката потвърждава, че колкото по-голямо е количеството на откритото пило, толкова повече восък отделят пчелите. Това се дължи първо на нуждите на семейството за надграждане на килийките и запечатване на зрялото пило и изграждането […]

Повече мед

Влияние на пилото въргу добивите

Пилото оказва силно влияние върху добивите на мед, като има съществена разлика между откритото и закритото пило. Откритото (незапечатаното) пило при всички случаи се явява като обременяващ фактор и води до намаление на добивите на мед. То е в пряка връзка със силата и продължителността на пашата. При краткотрайна, но бурна паша, каквато е например […]