Реклама

Реклама в сайта.

Позиция
Размер
Макет
Импресии
Цена
B1TOP1 * 160 X 60
Вижте
1, 000
2 лв.
B2TOP2 *
160 X 60
Вижте
1, 000
2 лв.
B3HD1** 180 X 150
Вижте
1, 000
3 лв.
B4HD2 * 468 X 60
Вижте
1, 000
5 лв.
B5HD3 * 468 X 60 Вижте
1, 000
5 лв.
B6CON1 * 468 X 60
Вижте
1, 000
4 лв.
B7CON2 *** 468 X 60
Вижте
1, 000
4 лв.

* Показва се на всички страници от сайта.
** Може да бъде малко по - широк ако е нужно. Показва се на всички страници.
*** Намира се след съдържанието на страницата. Показва се на всички страници.

За заявки моля попълнете формата за връзка с нас.Реклама във форума.

В разработка. За повече информация моля попълнете формата за връзка с нас.