Новини

 • PDF
 • Печат

Зимно-пролетна смъртност

 • Понеделник, 21 Ноември 2011г. 19:44ч.
 • Автор: pH
Под зимно-пролетна смъртност се разбира измирането на част от пчелите или цели семейства през зимата или рано напролет.

През време на зимуването нормално силата на семействата намалява поради това, че част от пчелите умират от стареене. Липсата на пило през зимата не дава възможност тази загуба да се компенсира с млади пчели. Макар и с намален състав, пчелните семейства навлизат в пролетта и са в състояние не само да възстановят индивидите си, но и да се развият за следващия активен сезон.

При неблагоприятни условия на зимуването – продължително задържане на студено време и невъзможност за очистително облитане, недобре защитени от ветровете пчелини, влажни гнезда, недостатъчни или недоброкачествени хранителни запаси и особено наличие на манов мед или кристализирал, безпокоене на пчелите от мишки или други животни, паразити (вароатоза), осиротяване и др. – подморът на дъното на кошерите е голям или загиват цели пчелни семейства. Смъртността е още по-голяма, ако наред с посочените неблагоприятни условия в гнездата е имало и някаква зараза (ноземни спори, хафниозни или септецемийни бактерии и др.). В такива случаи измирането продължава и след затоплянето на времето, тоест след очистителното облитане през пролетта.

Зимно-пролетната смъртност у нас нанася големи щети на пчеларството както поради умирането на голям брой семейства, така и в следствие на още по-голям брой от частично измиране на пчелите им. През студените и продължителни зими в Северна България средната смъртонст може да достигне до 12 %, в някои пчелини дори до 80-100 %. Най-висока зимно-пролетна смъртност (умрели семейства) се наблюдава в пчелините, които са поразени от нозематоза и в които семействата са били зазимени върху манов мед. Когато липсва зараза, а има наличност на манов мед, смъртността може да достигне 30-40 %; при липса на манов мед тя е не повече от 4-5 %.

Не малко пчелни семейства у нас отслабват или напълно загиват поради зазимяване с недостатъчни количества мед или поради неправилно разположение на медовите запаси. Според непълни данни, у нас всяка година загиват през зимно-пролетния период 2-2,5 % от пчелните семейства, а през някои години и в отделните райони с нозематоза, манова паша и др (Северна България, Странджа планина и др.) – дори до 10-12 %. Тези данни се подтвърждават и от направените проучвания за смъртността на пчелните семейства от колектива на Пламен Димов през лятото на 2011 г. в 15 области у нас.

След разпространението на вароатозата (1972 г) и новият възбудител на нозематозата -. Nosema Ceranae в нашата страна се наблюдава повишаване и изтегляне на зимно-пролетната смъртност към крайните есенни, началните зимни месеци и началото на пролетта, поради което би могло да се говори за есенно-зимно-пролетна смъртност.

Това удължаване се дължи на обстоятелството, че пчелите от силно опаразитените с акари и ноземни спори семейства напускат масово кошерите още през есента, дори не са редки случаите на цялостно опразване на кошерите в края на октомври, през ноември и началото на пролетта. Затова допринасят многобройните третирания с противовароатозни ВМП или непровеждане на такива, както и масовото опаразитяване на пилото в края на лятото и през есента. Към тях се отнасят и непровеждането на лечебни и профилактични ДЗПчП против нозематоза през пролетта и есента.

Причините за зимно-пролетната смъртност се установяват въз основа на диагностиката в пчелина и на резултатите от лабораторното изследване.

За предпазване на пчелните семейства от висока зимно-пролетна смъртност е необходимо да се спазват всички ДЗПчП и ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на семействата.

в. Пчела и кошер
 • PDF
 • Печат

Декемврийски пчеларски практики

 • Понеделник, 21 Ноември 2011г. 19:40ч.
 • Автор: pH
Месец декември се характеризира с ниски средни температури, които за Северна България са около нулата, а за по-високите полета – отрицателни. По крайбрежието на Черно море и долината на Струма те са положителни – между 2-3,5°С до 4-5,5°С. Абсолютните минимални температури достигат до -25°С. В отделните дни са отбелязани и абсолютни максимални температури до 20-23°С. Валежите са значителни и предимно от сняг, а за южните части на страната – от дъжд. Слънчевото греене е най-малко и твърде често са мъгливите дни.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

През зимата събраните в кълбо пчели взаимно се топлят. С горния си край кълбото постепенно се придвижва нагоре и назад (към задната стена на кошера), след като изконсумира меда. Температурата, поддържана в кълбото е в границите от 14 до 23°С, докато извън него е много по-ниска. Като не топлят пространството извън кълбото, пчелите изразходват много икономично храната. За да запазят топлината в него, те се нареждат плътно една до друга по повърхността му и са почти неподвижни. След като стоят известно време така, пчелите навлизат навътре в кълбото и биват замествани от други пчели. Топлообразуването вътре в кълбото не е постоянен процес. Когато температурата започне да спада и наближава към 14°С, пчелите преминават в активно състояние, защото тази температура е критична за тях. Ако се допусне спадането и под 14°С, те започват да се вцепеняват, цялото семейство замръзва и умира. През периода на относителния покой пчелите извършват слаба дейност, изразходват относително малко храна и поддържат сравнително ниска температура. Всичко това облекчава живота на пчелното семейство през неблагоприятните зимни условия.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ НА ПЧЕЛИНА

Те се свеждат до периодични наблюдения на пчелина с цел да се извърши външен преглед на семействата и ако е необходимо да се направи прослущване с каучуков маркуч. При падане на обилни снеговалежи, след прекратяването им се почиства предната стена на кошерите и входовете им. Ако снегът започне да се топи, се изчиства от капаците и пространството около тях.

За прогонване на кълвачите от пчелините трябва да се опънат между дърветата ленти от видеокасети или окачват дискети от ДВД, ако това не сте извършили през месец ноември.

При тихо и слънчево време се потяга оградата на пчелина. Почиства се пред и около кошерите (ако не е паднал сняг) и целия район от суха трева и листа.
Ако е необходимо се почистват складовите помещения или цялата постройка в пчелина. Започва се ремонт на стария и подготовка на необходимия нов инвентар, сковаване на рамки и монтиране на тел по тях. Смяна на примамките за борба с мишките.

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

Пчеларите получиха за 2011 г. над 4 624 000 лева

 • Сряда, 02 Ноември 2011г. 16:35ч.
 • Автор: pH
Приключи изплащането на субсидии по националната пчеларска програма за финансовата 2011 г. Подпомагане получиха 1 160 пчелари. Бюджетът в направлението за настоящата година бе в размер на над 6 553 500 лв. Предвид преведената финансовата помощ, Разплащателната агенция отчита усвояемост от 70 %.
За поредна година най-голям интерес е регистриран по мярката, чрез която се подпомага купуването на нови кошери. Общо 857 пчелари са обновили инвентара си за близо 3 148 000 лв.
Най-много са кандидатите от област Варна – 272. От област Плевен са подпомогнати 129 кандидати, а от Разград – 121.
Последните изменения в „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.” вече са одобрени от Европейската комисия. Чрез тях ще се оптимизират процедурите по приема на заявления за подпомагане за новия финансов период.
До края на месец ноември на сайта на ДФ”Земеделие” ще бъдат публикувани новите документи за кандидатстване, а приемът се очаква да започне през декември.

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

Експеримент или тест?

 • Събота, 29 Октомври 2011г. 12:46ч.
 • Автор: pH
Защо има кошери с пчели на покрива на хотел „Хилтън” в София? * Могат ли хора и пчели да си бъдат взаимно полезни?
 
Проектът е замислен като експеримент за да се потвърдят възможностите за съвместно съществуване на пчели и хора:
- да се провери доколко е възможно нормалното функциониране на няколко пчелни семейства в центъра на милионен град като София;
- как се отразява върху развитието и годишния цикъл на пчелното семейство урбанизираната среда, в която то е поставено;
- трябва ли да се предприемат допълнителни мерки, за да се поддържа съществуването на семейството;
- какви пчелни продукти могат да се произведат, какво е тяхното качество, доколко те могат да се консумират от пчели и хора.
Създаването и поддържането на такъв пчелин в хотел „Хилтън” ще даде отговор и на следните няколко въпроса:
- как ще се промени отношението на хората към пчелите в техния пряк контакт, когато това се случи (включително и при ужилвания);
- може ли хотелът да бъде ефективен пропагандатор за ползата от пчелите и пчелните продукти;
- как ще се промени отношението на клиентите и на медиите към дейността на „Хилтън”, когато стане известно за осъществяването на проекта;

- по-добре ли ще се продават пчелни продукти, брандирани с марката „Хилтън” на клиентите на хотела, когато е известно, че там се отглеждат пчели и се добиват пчелни продукти?

Отношението на другите към проекта:
БАБХ - Българската агенция за безопасност на храните

- как Българската агенция за безопасност на храните ще използва резултатите от проекта, за да защити качеството на българските пчелни продукти или пък да предприеме и осъществи нов контрол при производителите на такива, всичко това като резултат от мониторинга на проекта;
Ветеринарно-медицински институт София
- каква ще бъде оценката на ветеринарномедицинските специалисти и учени за взаимното влияние между хора и пчели, поставени в такава градска среда;
- как се развиват пчелите спрямо вредители, болести и паразити.
Медиен партньор на проекта – в. „Пчела и кошер”
- ще се интересуват ли производителите на пчелни продукти – пчеларите в България от експеримента;
- какви ще са техните препоръки и мнения;
- необходимост ли ще е отразяването на проекта в електронните медии и интернет.
Всички тези аспекти на един толкова дребен на вид експеримент, могат да се окажат полезен и даже необходим елемент на по-нататъшното развитие на отношенията човек – пчели. В съвременното общество все повече се налага разделителна линия между хората и пчелите. Пчелите биват изтласквани далеч от хората и населените места.

А дали това е полезно за пчелите или за хората?
Засега никой не може със сигурност да твърди нещо. Пчелите обаче, постепенно загатват, че може и да се оттеглят от сражението с хората.

Пресконференцията
За да се представи начинанието за отглеждане на пчели на покрива на хотел „Хилтън”, беше проведена пресконференция. На нея присъстваха главният мениджър на хотела Жак Брюн, Полина Деянова – екперт по здравеопазване на пчелите в Българска агенция за безопасност на храните, Валери Циков от фирма „Билбо”, който снабдява хотела с пчелни продукти и представители на в. „Пчела и кошер” – медиен партньор на проекта. Представени и обсъдени бяха всички аспекти на пчелина, разположен на територията на хотела, както и варианти за представяне на резултатите от проекта. Най-интересната част беше проведеното тестване на различни видове пчелен мед, с които се снабдява хотел „Хилтън” от фирма „Билбо”. От представените и най-разпространени в България 5 типа мед, нито един от присъстващите не разпозна и всичките. Общата оценка на присъствалите журналисти и специалисти беше, че болшинството от консуматорите у нас разпознават три вида пчелен мед – основно акация, слънчоглед и манов мед.

Основната задача на представения проект е не да се превръща в битка отношението между хора и пчели, а да се покаже, че както хиляди години те са били заедно, могат и в условията на урбанизираната столична среда да продължат да живеят заедно!
И да си бъдат взаимно полезни!

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

Георги Гочев - пчелар номер 1 на България за 2011 г

 • Събота, 29 Октомври 2011г. 12:44ч.
 • Автор: pH
За тринайсeти път - Национален приз на в. „Пчела и кошер”
 
В света на пчеларството, пчелар под 40 години се смята за млад пчелар. Всъщност не възрастта, а опитът и знанията са определящи за общественото признание.

Георги Гочев, номиниран от в. „Пчела и кошер” за пчелар №1 на България за 2011 г., е именно под тази психологическа граница, но има и опит и знания, за да практикува отлично и ефективно пчеларството.

През 1993-1994 година започва да се занимава с пчели, без да има никаква професионална подготовка. Просто е принуден от обстоятелствата на семейния пчелин. Отначало работи с двадесетина кошера тип Дадан-Блат, впоследствие ги удвоява и утроява. Постепенно трупа практически опит, но той е човек, който много добре се учи и заимства от напредналите си колеги.

Така четейки от десетина книжки за пчелите, следвайки изявите и поучавайки се от известния на всички бай Киро, Гочето стига до идеята да обнови пчелина си. Новият пчелин изисква и нова технология и тук идват на помощ големите в бранша – основно Костадин Якофов от Пловдив, чиито познания за кошерите и пчелите са полезни на всички пчелари в страната и Симеон Тодоров, добре изпипал техническите подробности в новата методика за работа с пчелните семейства.

Постепенно пчелините стават два, кошерите стават 150, като повечето от тях са чисто нови многокорпусни – 10 и 5 рамкови. Пчелините са разположени в района на Несебър, където Георги членува в пчеларското дружество.

Източник: Farmer.bg

Страница 7 от 16