Новини

 • PDF
 • Печат

Застраховките на кошери – необходимост или екзотика

 • Неделя, 04 Декември 2011г. 16:04ч.
 • Автор: pH
Отдавна беше времето, когато държавната политика в пчеларството включваше и застаховане на пчлните семейства. Поради високата степен на риск, в момента застраховането на пчелните семейства е близо до нулата. От една страна застрахователните премии са високи пи въздържат собствениците на пчелини, от друга страна застахователите нямат достатъчно опит в прилагането на своите практики в застраховането на пчели.

Свеж момент в тези отношения вкара замислената от МЗХ линия за субсидиране на пчелари, регистрирани земеделски производители при заплащане на задстрахователните премии.
Кое е основното в предвижданите мерки за подпомагане на земеделските производители – пчелари?
- На първо място е определеният размер на годишната подкрепа. Очаква се за 2012 г общият размер на субсидията да бъде около 1 млн лв;
- Ще бъдат подпомагани земеделски производители – пчелари в рамките до 80% от общия размер на изплатените застрахователни премии при обезщетение за природни и климатични бедствия, както и до 50% при обезщетения, включващи ззаболявания. Важно е да припомним, че в момента именно по отношение на американския гнилец има национална програма за обезщетение от страна на Бългаската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Всеки пчелар ще трябва да докаже, че не ползва средства за едно и също нещо по двете мерки за подпомагане;
- Очаква се да бъде разработена обща схема за субсидиране, свързана с практиката на застрахователите. В момента застрахователните премии са едни от най-високите за пчели и пчелни семейсдтва. Това изключително много ощетява пчеларите, защото при тях процентът достига от 5% до 10%. В този случай например за 100 семейства със средна застрахователна стойност от 200 лв и 5% премия, общата стойност на застраховката става 1000 лв. При 80% субсидия пчеларят ще получи субсидия от 800 лв и ще плати само 200 лв за застраховката си. Схемата за изплащане ще бъде подобна на тези, които и сега се изпълняват от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”.

Важно е да се отбележи че става въпрос за ежегодни плащания.

Кое е положителното в тази нова идея? Отдавна е известно, че пчеларите търпят ежегодни загуби вследствие на климатични и природни бедствия. Свикнахме сами да поемаме тези сериозни загуби. Забрави се, че световната практика в селското стопанство е редовно застраховане и споделяне на загубите. Отвикнали от такава практика, нашите пчелари просто не вярват, че е възможно да се случи такова нещо. Именно затова отделът на г-жа Дора Ненова, „Държавни помощи и регулация” в МЗХ, инициира среща с представители на пчеларски организации по тези въпроси. Извършени бяха предварителни сондажи както с пчеларския бранш, така и със застрахователни компании. Очакванията са до края на месе ноември да се изчистят техническите подробности и през следващата година да се вкара в практиката субсидирането на застраховането на пчелните семейства и кошери.

Активността на пчеларите и пчеларските организации по отношение на това подпомагане трябва да бъде сериозно заявена, участието на пчеларите - бенефициенти на ниво, за да има сериозен и подпомагащ бранша ефект.
/в. Пчела и кошер
 • PDF
 • Печат

Животновъдите да очакват парите си още от средата на декември

 • Петък, 25 Ноември 2011г. 21:43ч.
 • Последна промяна ( Петък, 25 Ноември 2011г. 21:48ч. )
 • Автор: pH
Предложеният праг от 150 хил. евро за плащане на площ на земеделските производители е прекалено нисък и трябва да бъде завишен. Такава ще бъде позицията на българското правителство в дебатите за ОСП 2014-2020 г. относно проектопредложенията на ЕК за ново общо аграрно законодателство.

Пред парламентарната Комисия по земеделие и гори министър Мирослав Найденов още обяви ЖИВОТНОВЪДИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ПАРИТЕ СИ ОЩЕ ОТ ТАЗИ ГОДИНА
Те имат категоричното обещание на агроминистъра за това, защото средствата за тях са планувани в бюджет 2011. Още в средата на декември фонд "Земеделие" ще има готовност да започне да им превежда националните доплащания в размер на 53 млн. лв. А от януари 2012 г. държавният фонд ще е готов да започне да изплаща и европейските субсидии, както и по-големият размер на компенсаторните плащания за планински и полупланински райони, обеща зам.- министърът на земеделието Светлана Боянова.
Производителите в необлагодетелстваните райони вече ще получават по-големи субсидии, както бе записано в шестата нотификация на програмата за развитие на селските райони.

ОЩЕ ЕДНА ГРЪЪМКА НОВИНА ЗАСЯГА ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ И ОБЕЩАВА ДА НЯМА ВЕЧЕ ПРОБЛЕМ СЪС ЗАВЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ
България най-сетне е готова с пълната актуализация на ортофото картата на земеделските парцели. Това трябва да означава, че от догодина не бива да има никакви проблеми със застъпване на парцели и с недопустими за подпомагане площи...Но за това вече ще можем да бъдем сигурни като го видим с очите си и чуем с ушите си лично на полето.

Преди това - в началото на декември ще чуем и мнението на одиторите от Европейската комисия, които ще дойдат, за да дадат своята оценка на разплащателната система на площ на базата на ортофото картите.
Мнозина питат какво става по темата на седмицата...протестите, които очакваме да видим дали ще се случат след 28 ноември.

Найденов разкри, че ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ СЪС ЗЪРЪНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
и останалите браншови организации във връзка с орязаните национални доплащания.
Според наши източници, с днешна дата земеделците изглеждат готови да бранят правата си и не дават вид на стреснати от заканите на Дянков, че парите за зърнопроизводство може да се преразпределят в други сектори, ако протестират.
Земеделският министър дори изглежда по-притеснен от тях, може би за поста и авторитета си. Той продължава да се надява, че чрез диалог може да се стигне до съгласие.
Какво означава съгласие обаче - никой не казва. И никоя от страните не е готова да обясни какво е склонна да отстъпи. Какъв диалог тогава е това?
Като наблюдатели, досегашният опит ни е убедил в едно - позициите бързо могат да се извъртат...
Така че седмицата, която се задава ще е решаваща да видим нещо подобно - за второ четене влиза проектобюджетът на Дянков.
 • PDF
 • Печат

Финансовата рамка на земеделието за 2012 г

 • Понеделник, 21 Ноември 2011г. 20:10ч.
 • Автор: pH
Измина една година от излизането на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Пчеларите знаят, че тя беше обект на многократни обсъждания в продължение на няколко години и дълго не видя бал свят защото има икономически интереси дребния производител да не бъде допуснат директно до пазара на дребно. Но изискванията на Регламент 853/2004 г на ЕС все пак беше изпълнен: “Компетентните органи на държавите-членки създават в съответствие с националното си законодателство правила регулиращи директната доставка, извършена от производителя, на малки количества първични продукти на крайния потребител или на малки обекти за търговия на дребно, които извършват директна доставна на краен потребител”.

Пчеларите вече знаят как става вписването.За съжаление заради недостатъчният контрол на продажбите, много малка част от тях поискаха тези удостоверения. Тези пчелари само по съществуващата нормативна база могат да продават своята продукция чрез обектите за търговия на дребно, на базари, пазари, от пчелина и т.н.
Прочитайки внимателно наредбата, се убеждаваме колко много са направили пчеларските организации за да извадят пчелният мед в отделен режим на опростена регистреция и минимални изисквания при първичната му преработка така, че и малките пчелари да могат да се впишат. В разгорелите се дискусии по страниците на пчеларския печат се отправят много критики по различни позиции на наредбата, но при сегашният контрол на нейното изпълнение малко от тях имат значение за повече от 1-2% от пчеларите. Важното е, че за разлика от другите животински продукти, за пчеларите условията са в пъти по благоприятни, затова и повече пчелари са регистрирани.
Целият VІ раздел е посветен на изискванията на обектите за доставка на храни, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно, до други обекти за търговия на дребно като странична, локална и ограничена дейност /трудно за възприемане словосъчетание/. За пчелният мед не е казано нищо. Но истината е там където е казано за парите...

Финансовата рамка за земеделието в бюджет 2012 г., е договорена между министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и неправителствените организации от сектора на 14.09.2011 г. и е подписана от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. В нея има три пера, които могат да заинтересоват пчеларите.
Първото е за субсидиите по Наредба 26 раздел VІ. Според указанията, помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Те се осъществяват със собствени средства или кредит, предоставен от ДФ „Земеделие”. Срокът на прилагане е от датата на одобрение на схемата от Европейската Комисия до 31.12.2013 г., до изчерпване на финансовия ресурс Максималният интензитет на помощта за един бенефициент е 50 % от приемливите разходи за инвестиции. Приемливите разходи за директни доставки на технологично непреработен пчелен мед са до 8 766 лв., в т.ч.:

- изграждане на обект за търговия на дребно (ново строителство) – до 7 516 лв. или приспособяване на съществуваща сграда/помещение за нуждите на обект за търговия на дребно – до 2 776 лева;
- закупуване на 1 бр. електронна търговска везна – до 250 лева;
- закупуване на до 2 бр. щанд маси – до 700 лева;
- закупуване на до 2 бр. стенни стелажи – до 300 лева.
Другото перо засягащо интересите на пчеларите е минимални помощи de minimis /в т.ч.подсектор „Пчеларство”/, където са планирани 13 500 000 лв за животновъдството. Ще чакаме отново одобренията на ЕК и указанията за предоставянето на тази помощ на МЗХ за 2012 г. По аналогия с изминалите години до сега можем да кажем, че помощта ще се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г за създаване и поддържане на регистъра на земеделски производители за 2012 г. Общият размер на предоставените на един земеделски производител помощи не може да надхвърли левовата равностойност на 7 500 евро за период от 3 данъчни години. Размерът й се определя, като част от норматива за изхранване на брой животно по видове, определен от МЗХ. Подаването на заявленията ставаше през юни, договарянето сФонд”Земеделие” през юли, а получаването на помоща през август.

По моя представа за пчелно семейство има нагласа да бъдат дадени по 4-5 лв. Тук е мястото на пчеларите да искат от ръководствата на организациите в които членуват да договарят с МЗХ поне левовата равностойност на 10 кг захар - есенно и пролетно подхранване, което не е цялостното изхранване. От своя страна, за да изпълнят уставните си задължения тези организации поради ограничените средства трябва да прокарат изискванията през първата година помоща да получат само редовните членове за 2011 година. Защо? Пример: през 1992 г Великотърновското пчеларско дружество раздаде захар.От 80 членовете му при получаване на захарта станаха 400 ?!

МЗХ и ДФЗ тази година могат да приложат и друг подход.Той се налага поради факта, че бенифициентите се увеличават с включването на пчелите, кокошките, прасетата и т.н.Най лесно ще бъде, като се отвори за прием мярката за кратко време, а парите се разпределят на успелите да подадат заявления.Така МЗХ ще се освободи от тягостните договаряния с представителите на различните въдства и разпределението на средствата между тях.

Има още едно перо, което е твърде добре подплатено със средства - помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелини, където са планирани 1 000 000 лв. Идеята е да се компенсират загубите на пчеларите при отравянията на пчелните семейства. Кои застрахователи ще предложат тази услуга ще разберем по-късно.

Към това, като прибавим и възможностите на Националната програма за развитието на пчеларството, в която субсидиите се вдигат до 80% и някои мерки от ПРСР, предизвикателството пред пчеларите за 2012 г става осезателно.
Затова умните пчелари докато се наумуват, прагматичните пчелари нека да се налудуват!

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

ЕП призовава за неотложни действия за борба с високата смъртност сред пчелите

 • Понеделник, 21 Ноември 2011г. 20:05ч.
 • Автор: pH
Високата смъртност сред пчелите би могла да има сериозно отражение върху производството на храни в Европа и върху стабилността на околната среда, тъй като повечето растения се опрашват от пчелите, предупредиха депутатите във вторник. Резолюцията на Европейския парламент призовава ЕС да увеличи инвестициите в научните изследвания за нови лекарства и да координира усилията си да защити това, което бързо се превръща в застрашен вид.

"Опрашването - обществено благо в полза на цялото европейско земеделие, може да бъде съхранено само чрез общи европейски действия", заяви авторът на резолюцията, Csaba Tabajdi (СиД, Унгария).

За да се получава по-точна информация по актуални проблеми със здравето на пчелите и за да има по-добра база за сравнение, евродепутатите настояват за национални системи за наблюдение и хармонизирани стандарти на равнище ЕС за събиране на данни.

Страните от ЕС трябва да обединят своите усилия в изследванията по отношение на превенцията на болести и контрола и да споделят своите констатации с лабораториите, пчеларите, фермерите и индустрията, така че да се избегне припокриване и да се постигне по-висока ефективност, се казва в резолюцията. В нея се подчертава необходимостта от подкрепа на лабораториите за диагностика и извършване на теренни изследвания на национално равнище.

По-добър достъп до нови лекарства
Правилата за разрешаване и наличие на ветеринарни продукти за пчели трябва да станат по-гъвкави, а фармацевтичните компании трябва да получат стимули за разработване на нови продукти, като например за борба с акара Вароа. Прекомерната употреба на антибиотици обаче трябва да се избягва, поради тяхното въздействие върху качеството на пчелните продукти и заради растящата антибиотична устойчивост.

Подобряване на контрола на заболяванията
Друг фактор, влияещ върху здравето на пчелите, е наличието на токсични вещества, като например пестициди, в околната среда. Необходима е подкрепа за специални програми за обучение на земеделските производители по отношение на ефектите от тези вещества и за използване на продукти за растителна защита, подходящи за пчелите, смятат депутатите. Подобни програми са необходими и за обучение на пчеларите в областта на профилактиката и контрола на някои болести.

ЕП призовава Комисията да проведе обективни научни изследвания относно възможното отрицателно въздействие на генетично модифицирани култури и монокултури върху здравето на пчелите

Наблюдение на вноса
Европейската комисия трябва да следи развитието на здравните проблеми в трети страни, да приложи най-строги изисквания за здравето на животните и да въведе система за мониторинг на внасяните продукти, така че да се избегне навлизането на екзотични болести по пчелите.

84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването чрез пчели. Пчеларският сектор осигурява основен или допълнителен доход за повече от 600 000 граждани на Европейския съюз.

Източник: Farmer.bg
 • PDF
 • Печат

Евродепутатът Мария Неделчева: Сега е момента да се предвиди схема за подпомагане на пчеларите в рамките на директните плащания

 • Понеделник, 21 Ноември 2011г. 20:00ч.
 • Автор: pH
На пленарно заседание в Страсбург, евродепутатите гласуваха доклада на унгарския депутат Ксаба Табаджи относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството.
Българският евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ Мария Неделчева гласува в подкрепа на доклада и в обяснението си на вот ясно подчертава тревожната ситуация, в която се намира пчеларския сектор в Европейския съюз. Тя изтъква, че смъртността на пчелите има негативни последици за биоразнообразието, селското стопанство, развитието на селските райони, поради което настоява за бързи мерки за опазване здравето на пчелите, както и стимулиране и подпомагане на пчеларите.
Евродепутатът обръща внимание на нуждата от засилване борбата с повишената смъртност на пчелите, тъй като тенденцията е към намаляване на видовете опрашители. „Ако позволим тази тенденция да се задълбочи, рискуваме някой ден селскостопанските производители в Европейския съюз да бъдат принудени, както тези в други части на света, да прибягват до опрашване с човешка намеса. Това би довело до увеличение на техните разходи, а най-малко ние искаме това”, подчертава М.Неделчева.
Според нея сега е момента да се предвиди специално подпомагане на пчеларите в рамките на директните плащания с оглед процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика. „Искането ми се вписва в логиката на новата ОСП, която ще бъде по-зелена. Комисията трябва да обмисли възможността за създаване на специална схема за подпомагане на пчеларите в рамките на схемата за директните плащания. Нека, създавайки схема за плащания на пчелно семейство, стимулираме пчеларството в Европейския съюз. Нека възнаградим пчеларите за техния принос към запазване на биоразнообразието и производителността на селското стопанство”, настоява М.Неделчева.

В процеса на работа по доклада, Мария Неделчева внесе съществени изменения в полза на пчеларите, които бяха приети и залегнаха в окончателния текст на документа. В своите поправки тя обръща внимание на проблемите на пчеларския сектор в Европейския съюз и призовава Европейската комисия да разгледа възможността за създаване на специална схема за подпомагане на пчеларите в рамките на схемата за директни помощи, като например плащания на пчелно семейство.

Източник: Farmer.bg

Страница 6 от 16