• PDF

Осведомителен преглед през зимата

  • Неделя, 05 Септември 2010г. 12:37ч.
  • Последна промяна Петък, 30 Декември 2011г. 19:08ч.
  • Автор: Боян Първулов Иванов
Осведомителен преглед на пчелните семейства се извършва, когато пчеларят не е сигурен в доброто зазимяване и осигуряването им с необходимото количество храна, или пък екстремни ситуации налагат това. При хубаво време с температура на въздуха над 14° С, прегледите се правят в пчелина, но когато положението не търпи отлагане, а времето е студено, прегледите се извършват, като кошерът се внася в топла и затъмнена стая. Там се отваря внимателно и се оглежда гнездото, преглеждат се питите и се отстраняват тези с некачествен мед или опразнени, добавят се пити с качествен - нектарен или се налива гъст захарен сироп в празни пити, които предварително се затоплят до 40° С и се поставят до гнездото. Ако има мишки в кошера, те се изхвърлят.

При намиране на много кърлежи на вароатоза по дъното, може да се напръска кълбото с пчели, с 3% затоплен воден разтвор на оксалова киселина, или се постави отгоре върху кълбото екостоп или да се пъхнат внимателно в кълбото две ленти варостоп, през две пити.

При сравнително топло през зимата време опасността от рязко намаляване на хранителните запаси в пчелните семейства е реална. Пчелите често правят очистителен облет, което е благоприятно, защото намаляват съдържимото в дебелите си черва, което е предпоставка за развитие на нозематоза, но консумацията на мед се повишава. При първа възможност, когато пчелите се облитат, може да се направи осведомителен преглед на семействата. Той се извършва бързо, без да се открива цялото гнездо и без да се държи продъжително време открит кошерът, за да не изстине пилото. С този преглед се цели пчеларят да се запознае със състоянието на всяко семейство към момента и да си отбележи в дневника какво трябва да направи в най-скоро време с всяко семейство за отстраняване на евентуалните недостатъци. 

Много пчелари не правят такъв преглед, когато са сигурни в доброто зазимяване, но по - късно през март, при основния преглед често намират умрели цели семейства в резултат на изяждане на наличната в гнездото храна и невъзможност на пчелите да се придвижат встрани към медовите запаси. А това положение е можело много лесно и безболезнено да бъде отстранено.

Осведомителният преглед е частичен, без да се преглеждат всички кошери и пити в гнездото.Той се извършва само на съмнителните семейства. След снемане на горния затоплящ материал, много внимателно и бързо се повдига надрамъчният капак, дъсчици или платно и се определя броят на междурамията, заети от пчели. Когато надрамъчният капак е изцяло, той се маха и веднага кошерът се покрива с плат, за да не излиза топлината. Затоплящите материали или преградната дъска леко се изместват встрани, за да може свободно да се извади крайната пита и да се огледа за наличие на мед. Работи се с две парчета плат, като едното се отмества, а с другото се покриват прегледаните пити. Отмества се внимателно още една или две и се оглеждат, за да се види колко мед съдържат. След тоба се открива средата на гнездото, изважда се една пита от средата и се оглежда за яйца, ларви и запечатано пило. По наличието им се разбира, че семейството се е развивало нормално до момента. Ако се открият празни пити, те се премахват от гнездото, а останалите се нареждат В същата последова­телност, слагат се отоплителните материали и кошерът се затваря. 

Резултатите от прегледа се записват в дневника, като се обръща внимание на количеството пило, мед и прашец във всеки кошер. При този преглед пчеларите не бива да отстраняват нередностите, за да може да се прегледат всички нуждаещи се семейства и да се набележат мерките за всяко едно от тях и при подходящо време в най - кратък срок да бъдат отстранени.

Първата работа на пчеларя е да окаже помощ само на нуждаещите се семейства, които не са зазимени добре и лошо зимуват. Понякога осиротяват през зимата или напролет са слаби и не могат да бъдат подготвени за главната паша.

С осведомителния преглед се цели да се установи състоянието на всяко едно семейство и да се подготвят нужните пити с мед или прашец за подпомагане на нуждаещите се. След преглед на дневника пчеларят съобразява за количеството храна във всяко семейство, като преценява във всяко да има най - малко 12 - 15 кг мед и поне една пита с прашец. На семействата с по - малко храна трябва да им се дадат пити от склада, като се държат една нощ в затоплена 20 - 25° С стая и топли да се поставят в гнездото. В него трябва да има толкова пити, колкото пчелите покриват добре. Всички излишни пити се отстраняват. Затоплящите материали, ако са овлажнени, се подменят със сухи. При възможност се по - чистват и дъната от падналите разпечатки и умрели пчели посредством закривена тел през прелката, а когато времето позволява и чрез сваляне и обгаряне с горелка.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

За да добавите коментар трябва да сте регистиран потребител на сайта.