• PDF

Как трябва да се работи с пушалката

  • Петък, 03 Септември 2010г. 19:20ч.
  • Последна промяна Петък, 30 Декември 2011г. 19:03ч.
  • Автор: Боян Първулов Иванов
Пушалката е необходим инструмент при работа с пчелите. Чрез дима пчеларите успокояват пчелите и намаляват ужилването от тях. При подпушването у пчелите се събужда инстинктът за самосъхранение, изработен през хилядолетията. При възникване на пожар в природата те трябва да се спасяват и да отлитат надалеч, на нови места. За да имат достатъчно хранителни запаси за дългия предстоящ път, те се насмукват и напълват гушките си с мед. Пчелите с пълни гушки не жилят. Пчеларите използват тази особеност, за да се предпазят от ужилвания, Като подпушват кошерите преди да ги отворят и да работят с тях.

Пушека не е безопасен за пчелите, затова честото и обилно подпушване не е за препоръчване. От проучванията на Мишин и Макаров (2000 г.) се установява, че димът първо е вреден за самия пчелар, на второ място за пчелите и на трето - попаднал в пчелните продукти, влошава техните качества. За неблагоприятното влияние на дима върху пчелите и пчелните продукти предупреждават и Дмитриев (1986) и Гробов (1987). В пушалката горенето е ниско температурно, с недостиг на кислород. В резултат на непълното горене се отделят много токсични вещества: тежки метали, смолисти вещества, феноли, азотни окиси, сяра, въглерод, сероводород и др. 

В дима се съдържат и голямо количество сажди с размери от 0.5 до 50 милимикрона, които имат канцерогенно действие. Саждите полепват по пилото, по космичките на пчелите, върху рамките, по стените на кошера, проникват в дихателната система на пчелите, влизат в химично взаимодействие с меда, прополиса, восъка и т.н., с което ги замърсяват.

В резултат на задълбочени проучвания Мишин и Макаров установяват, че при опушените пчели мастното тяло силно намалява в сравнение с неопушваните. В тялото на опушените се установява почти два пъти по - високо съдържание на олово в сравнение с неопушваните. Интензивното опушване на пчелите повишава количеството на замърсяващите вещества в тялото им и влияе отрицателно върху запасяването им с резервни вещества, Което отслабва пчелното семейство, намалява медосбора и влошава зимуването. Причини за това са газообразните вещества, Които се отделят при изгарянето на дървото, особено при използване на гнила дървесина от дървета расли в замърсени екологични условия. Такива дървета натрупват от почвата и атмосферата значителни количества тежки метали: сяра, флуор и др. (Гробов,1987, Илин, 1991). В дима от пушалката е установено, че се съдържат най - много СО и СОот 0.67% до 6 %, NО от 74 до 470 ррм и др.

Особено вредно за здравето на човека и пчелите е изгарянето на слама, зебло, запълнено с прополис, бороби шишарки, картони за яйца, дървесина, напоена със смоли и други подобни. Изгарянето на тези материали увеличават съдържанието на СО 5 пъти, а на NО е 1.5 до 1.9 пъти и СО2 - 1.5 пъти, Като се появяват и N02 и сяра. Големи количества вредни вещества се отделят при изгарянето на слама и изсъхнала трева.

Установено е, че най - малки количества СО и NО в дима се получават при изгаряне на кора и гнила дървесина от топола, при изгарянето на праханова гъба от стъблото на ябълка, поради което са за предпочитане.

Независимо от отделяните вредни вещества при изпол­зването на пушалките пчеларите не могат да се откажат от тях. Нужно е обаче да се работи по възможност по малко с пушалката, като се използват екологично чисти заместители на естествената дървесина. На пазара у нас има такива. Много ще поставят въпроса за изсъхнали животински изпражнения, но от известни етични съображения този въпрос не би следвало да се коментира.

Трябва да се работи в подходящо време, когато пчелите най - малко се дразнят и да се намали до минимум използването на дим при работа, а за успокояването им преди отваряне на кошера да се пушне няколко пъти през прелката и да се работи спокойно. При отварянето да не се тропа, а леко да се отстрани надиста пчелна продукция и намаляване на стреса върху пчелите, а това не е без значение. Запазва се жизнеността на пчелите. рамъчният капак и да се покрият питите с платно, като се открехва само там където се работи. Да се избягват резките и бързи движения. Да се изважда крайната пита и да се придвижват към нея останалите така, че да не се дразнят пчелите. По възможност при тихо и безветрено време да се работи без пушалка.

Подпушването стресира пчелите и те преустановяват цялостната си дейност. Престават да се грижат за пилото, не подхранват майката, тя спира да снася яйца, завърналите се в кошера нектаросъбирачки не излитат отново и т.н. -  разстройва се за дълго време цялостната работа на семейството. При продължителна работа в гнездото и подпушване, след това са необходими часове за възстановяване на нормалната дейност на семейството.

Прилагането на гореизброените мерки и намаляването на подпушването с всевъзможни, попаднали под ръка на пчеларите, вещества, допринася за намаляване на вредното действие на дима върху пчеларя и пчелното семейство, до получаване на по – чиста пчелна продукция и намаляване на стреса върху пчелите, а това не е без значение. Запазва се жизнеността на пчелите.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

За да добавите коментар трябва да сте регистиран потребител на сайта.