• PDF

Влияние на прегледите върху дейността на пчелите

  • Петък, 03 Септември 2010г. 12:57ч.
  • Последна промяна Петък, 30 Декември 2011г. 19:03ч.
  • Автор: Боян Първулов Иванов
Известният немски апипатолог Алфред Борхерт отбелязва : „Принципът в пчеларството трябва да бъде, да се избягват всякакви мероприятия, смущаващи реда и закономерността, които регулират живота на пчелите и според които той протича". 

Перифразирано това изказване означава, да се избягват всякакви излишни дейности от пчеларя в пчелното гнездо, т.е. да се върши само най-необходимото за съответния период и сезон. В пчеларската технология да се извършват само работи, които не оказват вредно влияние върху жизнената дейност и продуктивността на пчелните семейства и при използване на най - малко труд. Този принцип е особено полезен за тези пчелари, които отглеждат голям брой семейства.Това правило се знае от много пчелари, но въпреки всичко малко се съобразяват с него.

Правени са много експерименти да се установи най - оптималният режим на работа на пчеларя с пчелните семейства, които да оказва положително влияние върху живота и продуктивността им. Най-добре показват опитите, проведени от Лебедев (1987), при който разделя пчелните семейства на четири групи - изравнени по сила, количество пило, мед и други показатели. Едната група са преглеждани през 6 дни, втората - през 12, третата - също през 12 дни, но с по - голяма продължителност на прегледа и четвъртата - четири пъти за целия активен сезон.

По - рядко и с по - малка продължителност на прегледите в гнездата на семейства са се отразили по - благоприятно на приноса на нектар. Преглежданите през 12 дни са събрали с 22.7% повече от безпокоените през 6 дни. Подобни са резултатите и в отглеждането на пило и производството на восък. както е известно, отделянето на восък е правопропорционално на донесения от пчелите прашец. Според Лебедев продължителният и по - чест преглед на семействата намалява и приноса на прашец с 29.1 %, Като нормалната дейност на пчелите се възстановява едва на другия ден след прегледа.

Нормалната дейност на пчелното семейство е възможна само в определени температурни граници, оптимална влажност и въздушен обмен. При честите прегледи се нарушават именно тези параметри и пчелите са принудени допълнително да работят за възстановяването им.

Грубото вмешателство в работата на пчелите и премахването им от питите нарушава взаимодействието на различните групи пчели и е нужно допълнително време, за да бъде възстановено. Разделението на труда в семейството, макар и да е точно установено, всяко едно вмешателство води след себе си до нарушаване на тази съгласуваност, както между пчелите донасящи нектар и прашец и приемащите ги, така и между отглеждащите пилото и строежа на питите.

От семействата по време на прегледи излитат един и половина до два пъти по - малко пчели, отколкото от не преглежданите. Нужни са 15 - 20 минути след прегледа за възстановяване на нормалното излитане на пчелите в сравнение с началото на прегледа, като е необходимо и повече от час за възстановяване на нормалната дейност в семейството.

От всичко това могат да се направят следните изводи: честите (през 6 дни) и продължителни (10-15 мин) прегледи на гнездата на пчелните семейства задържат развитието им и намаляват продуктивността - за меда с около 43.8 %, а за восъка с 43.5% в сравнение с преглежданите само 4 пъти. Прегледът нарушава работата на пчелите свързана с приноса на нектар и прашец, с отделянето на восък и изхранването на пилото.

Много пчелари отбелязват, че всеки преглед и намеса в гнездото на пчелното семейство се равнява на една хирургична операция при висшите организми.
Цялостни прегледи на семействата следва да се извършват:
- в ранна пролет за преценка на силата на семействата, количеството и разпределението на хранителните запаси;
-  преди поставянето на магазините и корпусите за мед;
- при свалянето на магазините и корпусите през август, след приключване на медосбора, преценка на здравословното им състояние и подготовка за зазимяване;
- по време на зазимяването.

През останалото време се правят бегли (осведомителни) прегледи, като се изваждат по една или две пити от средата на гнездото и по състоянието на пилото се преценява здравословното състояние и качеството на майките. При поставянето на пити за градеж и строителни рамки се изваждат само те, без да се бърка в гнездото.

Това се отнася най - много за неопитните и любопитни пчелари, които по повод и без повод проверяват до къде е стигнало развитието на семейството и винаги се стремят да открият майката, но поради неопитността им, това не им се удава много лесно. 

Опитни пчелари по летежа на пчелите могат да преценят състоянието на семействата и преглеждат само там, където откриват някаква нередност в количеството на излитащите и долитащите пчели или по тяхното поведение на прилетната дъска.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

За да добавите коментар трябва да сте регистиран потребител на сайта.