• PDF

Прегледи

  • Петък, 03 Септември 2010г. 12:30ч.
  • Последна промяна Петък, 30 Декември 2011г. 19:04ч.
  • Автор: Боян Първулов Иванов
Пчеларят извършва преглед само при необходимост, с определена цел и план за действие.

При затопляне на времето пчелите са заети с принос на нектар и прашец и са по - спокойни. Най-подходящо време за прегледите е след 10 часа сутрин, когато повечето пчели са излетели навън от кошера. Избира се тихо и слънчево време. Пчеларят, предварително подготвен с було на лицето, сложени предпазни ръкавици (ако се страхува от ужилване), добре разпалена пушалка и с рамкоповдигач в ръка, застава отстрани на кошера, за да не пречи на летежа на пчелите. Никога не се застава пред кошерите, тъй като долитащите пчели се удрят в него и жилят. С пушалката пуска няколко струйки дим през прелката и изчаква известно време за успокояване на пчелите. Застава така, че слънцето да го грее отпред, за да не хвърля сянка върху кошера, която при движение дразни пчелите. Внимателно сваля покривния капак и го оставя встрани, така че да не му пречи, обърнат с ламарината надолу. Внимателно с рамкоповдигач отлепва надрамъчния капак и го поставя върху покривния капак леко завъртян под ъгъл, за да легне върху ръба на страничните дъски и да не премачква намиращите се от долната му страна пчели.

Прегледите биват цялостни и частични.

При цялостен преглед пчеларят внимателно с пушалката пуска няколко струйки дим отгоре върху рамките, леко раздалечава и отлепва най - крайната пита или преградна дъска. Внимателно я изважда и я поставя в преносното сандъче. След това отлепва и отмества в освободеното пространство следващата пита и я изважда внимателно нагоре. При прегледа питата се държи косо, така че да може да се виждат добре дъната на килийките. Внимателно оглежда цялата пита, като се обръща особено внимание на пилото. То трябВа да е плътно и равномерно разпределено под форма на кръг или елипса, като в средата килийките са запечатани, а колкото се отива в страни се наблюдава по - младо пило и накрая пре­сни яйца в дъното на килийките. Питата се оглежда от двете страни, като се обръща внимание на качеството на питата, количеството мед или прашец в нея и се поставя плътно до стената на кошера. След това поред преглежда всичките пити, като особено внимание отделя на пилото. При огледа внимателно се следи за майката. Тя трябва да е заобиколена от няколко пчели, да се движи спокойно по питата и не трябва да бъде оставяна продължително на открито. Светлината я дразни и тя бърза да се скрие. Понякога, когато майката е млада може да изхвърчи. В такъв случай кошерът се оставя отворен, а пчеларят се дръпва встрани. Майката след кратко време се връща.

При прегледите се внимава питите да се поставят в същата последователност и ред както са били преди това.

Всяко отваряне на кошера и преглед се приема от пчелите като вражеска намеса в живота им и те се стремят да защитят семейството и храната си чрез жилене. Затова се работи внимателно и бавно. Не трябва да се прекалява с прегледите. Те се извършват само при нужда, а не ежедневно и от любопитство. След всеки преглед в гнездото се разстройва за няколко часа цялостната работа на пчелите.

При прегледа питите се държат за горната летва здраво с двете ръце и се изваждат право нагоре, като се внимава при изваждането от кошера да не се допират до стените и другите пити, защото се премачкват много пчели и ако там се намира майката, също може да бъде повредена. При премачквания на пчели останалите се дразнят от миризмата и започват да жилят, което може да е причина и за прекратяване на прегледа. Преглежданата пита се държи по - далеч от лицето и над кошера, така че ако паднат пчели или майката, да паднат в кошера. Въздушната струя от устата и носа на пчеларя, дразни пчелите.

Докато извършва преглед, около пчеларя се въртят летящи пчели, но той не трябва да маха с ръце и да ги отпъжда, а да се държи спокойно.

При ужилване се запазва самообладание, питата спокойно се оставя на мястото или отстрани на кошера и се изстъргва с нокът или рамкоповдигач жилото, а мястото се намазва с 5 - 6% воден разтвор на амоняк. При работа се избягват резките движения, тръскания, чукане и др. Всичко това дразни пчелите и те се нахвърлят с ожесточение върху преглеждащия.

При частичния преглед не се преглеждат всички пити в пчелното семейство, а само част от тях. В този случай питите се преглеждат бързо, за да се получи желаната информация за състоянието на семейството. Такъв преглед се извършва обиКноВено през зимата и в ранна пролет, когато има съмнения за някаква нередност в семейството (некачествени или недостатъчни хранителни запаси, диария, осиротяване, мишки в гнездото и др.).

След завършване на прегледа кошерът внимателно се затваря по обратния на отварянето начин. Проверява се дали надрамъчният капак е добре прилепнал, за да не излизат пчели и се поставя покривния капак. След това се пристъпва към преглед на следващото семейство.

При прегледите се води дневник, в който се отразяват за всеки кошер най - характерните и важни данни, като: дата на прегледа, сила на семейството, поставени и изградени пити, смяна на майката (година и дата), състояние на пилото и заети пити, количество на хранителните запаси и всички други дейности, извършвани в семейството.

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

За да добавите коментар трябва да сте регистиран потребител на сайта.