Млад Пчелар

Топлинен режим, хигиена и моикроклимат в пчелното семейство

Пчелите са в състояние сами да си подсигуряват всичко необходимо за нормален живот. Те сами изграждат жилището си, събират, преработват и складират хранителните си запаси, успешно регулират температурата и влажността вътре в кошера за нормално развитие на пилото и цялото семейство през различните годишни сезони. Когато има пило в семейството, температурата трябва да е 34-35°С […]

Млад Пчелар

Поведение и разпределение дейностите в пчелното семейство

Пчелите са смятани за едни от най-разумните видове на нашата планета. Те имат норми и ги спазват строго. Имат право на избор и го прилагат. С пряко „гласуване" чрез бръмчене те решават кога да сменят своята майка и я сменят. Благодарение на своята изрядна организация насекомите (пчели, оси, мравки, хлебарки и др.) ще останат да […]

Млад Пчелар

Следзародишно развитие на пчелите

Въпросът за следзародишното развитие на пчелните индивиди-пилото, е от съществено значение за силата, продуктивността и продължителността на живота на пчелите и пчелното семейство. Той трябва добре да бъде осмислен от всеки пчелар, Желаещ да развива доходно пчеларство. Само от добре храненото и необезпокоявано от паразити пило, се излюпват жизнени и високо продуктивни пчели. Въпросът е […]

Млад Пчелар

Състав на пчелното семейство

ПЧЕЛА РАБОТНИЧКА Пчелите работнички са основната маса в пчелното семейство и техният брой варира от 10 до 60-70 и над 100 хиляди в зависимост от технологиите и различните сезони на го­дината. През зимата са най-малко (10-30 хил.), а през лятото при усиления медосбор – най-много. Обикновено количеството им се измерва в килограми, като 10 хил. […]

Млад Пчелар

Систематика на пчелите

Пчелите спадат към семейство Арidае-насекоми, строя­щи гнезда; род Арis – пчели, живеещи постоянно в семейства, с видове: Арis dorsata – голяма индийска пчела, която строи една голяма пита, закрепена високо в скалите или за клоните на дърветата, разпространена в Индия, Южен Китай, Индонезия и Филипините. Не се подава на одомашняване.Арis florea – малка индийска пчела, […]

Млад Пчелар

Значение на пчеларството

За значението на пчеларството за човека и природата е  излишно да се говори. Пчелите са се наложили като биологичен вид повсеместно в света, но не може да не се отбележат някои важни моменти от историята на тези насекоми и полза­та, която допринасят на природата, а от там и на човека. От най-стари времена пчелите са […]