Млад Пчелар

Преценка на майката и време за подмяна

От майката зависи цялостната дейност на пчелното семейство. От нейната порода, произход, екстериор и възраст зависи силата, продуктивността и миролюбивостта на семействата. Майката може да живее 7-8 години, но е най-продуктивна първите две. По-опитните пчелари са усвоили различни методи за подмяна на майките. Те избират най-добрите от тяхна гледна точка пчелни семейства и с произведените […]

Млад Пчелар

Практически съвети за направата на отводки

След преминаване на главната паша, около средата на лятото, отделянето на нектар намалява и много пчелари правят отводки. Те не разчитат повече на медосбор и решават да увеличат бройките на семействата си. С цел да не отслабват силните семейства, те вземат по 1-2 пити с пчели и пило от няколко семейства и правят сборни отводки. […]

Млад Пчелар

Изкуствено размножаване на пчелни семейства

 Изкуственото размножаване на пчелните семейства става по различни – контролирани от пчеларя начини. Всеки по-опитен пчелар си има свой начин. Някои от по-често практикуваните методи са следните: 1.  Предизвикване на роене. Силно с добри производствени и зимоустойчиви качества семейство се поставя на тясно, Като се прегражда с преградна дъска и се подхранва със захарен сироп. […]

Млад Пчелар

Размножаване на пчелните семейства

РОЕНЕ Естественото размножаване на пчелните семейства става чрез роене. Част от пчелите заедно с майката напускат старото семейство и се преселват на ново място. Това е биологично обусловено явление от нуждата за размножаване и е основния инстинкт заложен у всеки биологичен вид. Наред с размножаването на отделните членове на семейството (майки, пчели и търтеи), е […]

Млад Пчелар

Строителни рамки

Строителната рамка се използва освен за отглеждане на пило и складиране на мед и за други допълнителни дейности, произтичащи от желанията на пчеларите, като: – добиване на повече восък; – изграждане на плодникови пити само с работнически килийки; – борба с вароатозата; – намаляване на търтеите в семействата. Строителната рамка представлява нормална плодникова рамка, като по […]

Млад Пчелар

Восъкоотделяне и градеж на пити

Восъкът е основният градивен материал на питите, които са жилището на пчелите. Прясно отделеният восък от восъчните жлези на пчелите, е течен и при съприкосновение с въздуха се втвърдява и се превръща във восъчна люспица с петоъгълна форма (каквато е формата на восъчното огледалце). Отделянето на восък е нормална физиологична дейност при пчелите работнички на […]

Млад Пчелар

Монтиране на восъчни основи

Рамките представляват сърцето на кошера. Те трябва да са направени от мек и лек материал (чам, топола, липа). Да са добре изработени и сковани. При сковаването се следи четирите им ъгъла да сключват ъгъл от 90° и рамката да лежи в една равнина. При поставянето й върху равна повърхност всичките й части трябва да прилягат […]

Млад Пчелар

Пролетно развитие на семействата

В началото на пролетта, края на март и началото на април, семействата видимо отслабват. Естественият отпад на стари пчели е по-голям, отколкото са се излюпили нови. По това време, с цел затопляне и създаване на условия за излюпване на повече млади пчели, се извършва стесняване на гнездата. Когато съотношението между излапващите се млади и отпадането […]

Млад Пчелар

Основен пролетен преглед

През март при затопляне на времето и при температура на въздуха над 14° С се прави основен преглед. При него се цели да се открият семейства без майки, такива с малко храна, с диарични изпражнения по питите и други нередности в гнездото. Когато пчеларят не може да се ориентира дали в някое семейство има или […]

Млад Пчелар

Осведомителен преглед през зимата

Осведомителен преглед на пчелните семейства се извършва, когато пчеларят не е сигурен в доброто зазимяване и осигуряването им с необходимото количество храна, или пък екстремни ситуации налагат това. При хубаво време с температура на въздуха над 14° С, прегледите се правят в пчелина, но когато положението не търпи отлагане, а времето е студено, прегледите се […]