Повече мед

Разрушаване на маточниците

Разрушаването на маточниците при всички случаи оказва отрицателно въздействие върху добивите, но тъй като някои неопитни пчелари го практикуват, ще кажа няколко думи и по този въпрос. Изграждането на маточници и залагането за роеви майки показва, че е имало редица фактори, които са определили роевото настроение. Ясно е, че с отстраняването на маточниците ние отстраняваме […]

Повече мед

Изземване на част от пилото

Изземват се 2-3 пити, но само със запечатано пило и на тяхно място се поставят празни изградени. Още по-добре е, ако се поставят неизградени восъчни листове. Пчелите веднага ги изграждат, а майката ги осеменява. Това заангажира младите пчели и те прекратяват роевото настроение. По този начин ще се получи още една полза  ще се засили […]

Повече мед

Отсраняване на майката

Много пчелари, особено по-неопитните, се надяват, че като отстранят майката, роят няма да излезе без нея. Други я затварят с помощта на Ханеманова решетка в глухата част (без вход). Трябва да отбележа, че не само майката оказва влияние на роевото настроение. Нещо повече, запирането на майката ограничава нейната осеменителна дейност. Това води до освобождаване на […]

Повече мед

Поддържане на млади енергични майки

Практиката показва, че семейства с млади, тазгодишни майки по принцип не се рояват. Ето защо при поддържането на млади майки, освен че семейството няма да се рои, но и ще се получат силни семейства, които ще донесат високи добиви.

Повече мед

Поставяне на магазините (корпусите) като противороево мероприятие

След запълването на плодника при Дадан-Блатовите кошери, ако пашата е недостатъчна да заангажира пчелите, а при корпусните кошери – ако са запълнени два корпуса, на семейството може да му стане тясно и пак да започне да се готви за рояване. Трябва да се има предвид, че при Дадан-Блатовия кошер само плодникът е за обслужване на […]

Повече мед

Поддържане на силни пчелни семейства

На много неопитни пчелари ще се види чудно, че препоръчвам създаването на силни пчелни семейства като противороево мероприятие, тъй като у пчеларите е залегнало убеждението, че силните пчелни семейства се рояват, а не слабите. Ще се наложи пак да повторя, че основната предпоставка за роенето не е в силата на семейството, а зависи от това, […]

Повече мед

Осигуряване на непрекъсната паша

От биологията на пчелното семейство, а също и от практиката знаем, че хранителният инстинкт е по-силен от роевия. Така например, ако семейство, което се е приготвило за рояване и е заложило маточници, занесем на богата паша, пчелите моментално се отказват от рояване, прогризват и унищожават маточниците и се нахвърлят на пашата. Ако пашата привърши, то […]

Повече мед

Ефективна вентилация и засенчване на кошерите

Разполагането на кошерите под прякото действие на слънчевите лъчи води до силното им прегряване отвън, което се предава и вътре в кошера. Там температурата достига до граници, вредни за пилото, до стопяване на питите и протичане на меда. Това принуждава част от пчелите да излизат вън от кошера и да висят под формата на грозд […]

Повече мед

Своевременно разширяване на гнездото

Разширението на гнездото трябва да се извършва съобразно биологичното състояние на семейството. Трябва да отбележа, че както стесненото, така и прекомерно широкото гнездо са еднакво вредни. Стесненото гнездо ограничава майката и осеменителната й дейност, а преждевременното му разширяване го охлажда, което също пречи на майката да разширява периметъра на яйцеснасянето. А това и при двата […]

Повече мед

Племенна работа

Рояването е негативно явление в съвременното пчеларство и е една от основните бариери за получаване на високи добиви. До голяма степен то зависи от качествата на майката. Ето защо при извъждането на майките трябва да се извършва подробна племенна работа. Племенните семейства и майки трябва да отговарят на следните изисквания: 1.  Да произхождат от майки […]