Повече восък

Преработване на восъчната суровина

При домашни условия и при смешната примитивна апаратура и пособия, стопяването на черните восъчни пити е напълно нерентабилно и нерезултатно. Ето защо, още след изваждането им от кошера, питите трябва да се предадат на преработвателните предприятия, имащи възможност да извлекат всичкия восък. В своята практика аз разтопявам само светлокафявите пити, восъка от строителната рамка и […]

Повече восък

От изрезките, получени при разпечатването на меда

Голямо количество висококачествен восък може да се получи чрез претопяването на изрезките от восъчните запечатъци при центрофугирането на меда. За целта медът трябва да бъде запечатан (което е гаранция, че е напълно зрял). За да получа повече восък, аз изрязвам по-дълбоко килийките (2-3 мм). С това целя две неща: първо, получавам повече восък и второ, […]

Повече восък

Чрез бракуване на стари или негодни пити

По този начин у нас се добива почти 80% от цялото количество произведен восък. При излюпването на всяка пчеличка в килийката остава ризичката й. Това води до стесняване и скъсяване на килийките. След известно време такива килийки стават негодни и за отглеждане на личинки, а поставеният в тях мед добива неприятна миризма и лошо качество. […]

Повече восък

Събиране на суровината и получаване на восък

До тук разгледахме въпросите как да принудим пчелите да отделят повече восък. Но с това нашата работа не е свършена до край. За получаването на крайния продукт и за оползотворяването му е необходима още работа. Добрият пчелар трябва да използва всяка възможност за пълното оползотворяване на восъчните суровини. Защото, ако предоставеният от пчелите восък не […]

Повече восък

Чрез ползване на строителна рамка

Като един от най-резултатните начини за получаването на висококачествен восък е ползването на „строителна рамка“. И той почива на принципа на празното пространство, само че докато при първия случай се изграждат восъчни основи, които служат на семейството, при „строителната рамка“ изградените пити се изземват и се претопяват на восък. Строителната рамка може да се използва […]

Повече восък

Чрез създаването на празно пространство

За получаването на повече восък в практиката се прилага ползването на така нареченото „празно пространство“. При изваждането на няколко рамки пълни с мед, на тяхно място, разделяйки пилото, се поставят восъчни листове за изграждане. Това дава най-добри резултати, например през май, юни, когато восъчните основи могат да се поставят между откритото пило. Пчелите не търпят […]

Повече восък

Чрез влияние на пилото

Пилото има важна роля за отделянето на восък. Количеството на отделяния восък е в пряка зависимост от откритото и запечатаното пило. Практиката потвърждава, че колкото по-голямо е количеството на откритото пило, толкова повече восък отделят пчелите. Това се дължи първо на нуждите на семейството за надграждане на килийките и запечатване на зрялото пило и изграждането […]

Повече восък

Получаване на повече восък

Пчелният восък е вторият по значение пряк продукт, който се получава от пчелите. Той е изключително ценна суровина. Няма клон от народното стопанство, индустрията, промишлеността, медицината и др., където пчелният восък да не намира приложение, но при сегашното модерно пчеларство около 70% от него се връща обратно на пчелите под формата на восъчни основи. Восъкът […]

Повече мед

Как пчелите превръщат нектара в мед

Нектарът съдържа голямо количество вода. Ако се постави в килийките в дебел слой, поради голямото захарно и водно съдържание веднага в него ще се размножат квасни гъбички, нектарът ще прокисне и ще стане непригоден както за пчелите, така и за човека. Затова пчелите го разпределят на микроскопични капчици в много килийки. От топлината водата се […]

Повече мед

Период след главната паша и подготовка за зимуване

Разгледах въпросите, които пчеларят трябва да има предвид и да изпълни до и през време на главната паша. Получил е резултата от своя приятен труд. Остава му още малко и ще настъпи зимният покой за пчелите и отмора за него. Някои пчелари приемат, че началото на идната пчеларска година започва от подготовката на пчелното семейство […]