• PDF

Разрушаване на маточниците

  • Вторник, 29 Март 2011г. 18:04ч.
  • Автор: Stancho Koichev
Разрушаването на маточниците при всички случаи оказва отрицателно въздействие върху добивите, но тъй като някои неопитни пчелари го практикуват, ще кажа няколко думи и по този въпрос.
Изграждането на маточници и залагането за роеви майки показва, че е имало редица фактори, които са определили роевото настроение. Ясно е, че с отстраняването на маточниците ние отстраняваме следствието, а причините остават. Ето защо пчелите веднага ще изградят и заложат нови маточници. Така само ще се отложи рояването. Както знаем, при подготовка за рояване пчелите намаляват излитането на паша, а майката намалява яйцеснасянето до пълното му прекратяване. По този начин семейството може да не се рои, но добивите на пчелни продукти ще са нищожни. Затова, както посочих по-горе, при тези случаи пчеларят може да направи отводка на старата майка и да остави маточниците да излязат, като един-два остави за това семейство, а останалите използва за извеждане на майки в други семейства. Така от това семейство няма да получи добиви, но ще получи още едно семейство и ще подмени майките на няколко семейства, които са със стари или некачествени майки и подлежат на смяна.
При корпусното отглеждане, отводка може да се направи над основното семейство (в третия корпус) и всичко ще стане безболезнено. След зареждането на майката отводката може да се обедини с основното семейство и да се получи семейство „медовик".
Накрая искам още веднъж да подчертая, че рояването е отрицателно явление и пчеларят трябва да изпълни всички противороеви мероприятия.

За да добавите коментар трябва да сте регистиран потребител на сайта.