Новини

Повече екопродукти, по-високи доходи

Фермерите от девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина имат уникалния шанс през идните четири години да покажат как от природата може да се печели: да печелят те, но и да печели природата, като бъде опазена.
Това ще стане възможно по проекта „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ на обща стойност 7 719 000 лева и финансиран основно от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и седем български организации, сред които и Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Полето на действие на целия проект е в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.
Земеделският му компонент ще работи с фермери от седем общини – Троян, Карлово, Годеч, Своге, Берковица, Чипровци, Георги Дамяново.
Един от основните аспекти на проекта е създаването на по-добра среда за фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена – чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 на сто.
Проектът предвижда въвеждането на добри земеделски практики: преработка във фермата и сертифициране на биопроизводство. На фермерите ще бъда предоставена техническа помощ, за да могат фермите им да отговарят на изискванията на Наредба 26 на МЗХ, както и финансова подкрепа – грантове до 6500 швейцарски франка на обща сума от 65 000 шв. франка безвъзмездна помощ.
На фермерите ще бъде оказана помощ да се регистрират по Наредбата за директните продажби. Ще има обучения за фермери и представители на държавната администрация в България и Швейцария по преработката на земеделски продукти във фермата и директните продажби.
Предвижда се създаването на първите фермерски пазари в София, Монтана, Карлово и Троян. Фермерите ще бъдат подпомогнати да представят, популяризират и продават продукцията си на утвърдени събития като „Зелени дни”, Празника на розата, Празника на биологичното земеделие и др. За тази цел ще бъдат купени първите „мобилни хладилни витрини“- ремаркета, с които ще могат да изнасят продукцията си на пазара. Ще има и интернетстраница за продажба на фермерски продукти.
Ще бъдат създадени мобилни екипи за консултиране на фермерите, за да имат те по-добър достъп до компенсаторните плащания за по-добро управление на земеделските земи в следващия програмен период 2014-2020 г.
Ще бъде обърнато
специално внимание на опазване на автохтонните породи животни в България чрез изграждане на модерна ДНК лаборатория
която да гарантира, че животните, които се подпомагат, са наистина от породата. Проектът ще демонстрира устойчив икономически модел от отглеждането на редки породи – в две ферми с редки породи от община Карлово ще бъдат подпомогнати за производство на млечни продукти по Наредба 26.
Ще бъда оказвана подкрепа за природосъобразните бизнеси и собственици на гори на територията на Природен парк Врачански Балкан, Природен парк „Българка” и Западна Стара планина.
Голямата цел на проекта е изграждането на успешен модел, който да покаже, че връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша – за местните хора, за бизнеса и за околната среда. Успехът на проекта ще бъде доказателство, че териториите с висока природна стойност могат да привлекат инвестиции от типа “2 в 1”: осигуряване на устойчиво развитие и опазване на природата, посочва координаторът на проекта д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и модел за прилагане в други райони на България, които доказват на практика, че мрежата Натура 2000 не е пречка за бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална възможност да се предлагат продукти и услуги с високо качество и екологична стойност, които са все по-търсени от българските и европейските потребители. Апостолов се надява всяка добра практика, която бъде постигната по проекта, да бъде транслирана в националното законодателство и умножена в други райони на страната. Ако това се случи, ще е един от големите резултати по проекта.
Този проект не е просто „Швейцария дава пари на България“, а е проект на истинското партньорство, изтъква и посланичката на Швейцария Регина Ешер. Тя е убедена, че именно партньорството е гаранция за успех на проекта, защото партньорите в проекта се познават вече повече от 15 години.
Макар и българско-швейцарски, проектът е всъщност много швейцарски, защото става дума за качество
посочи посланик Ешер. Целта на проекта е не масовата продукция, а качествените продукти.
Проектът вече е бил представен пред фермерите от седемте пилотни общини. От поканените общо 404 фермери на представянията са дошли 95. Общо 32-ма фермери са изразили желание да се включат в проекта. Всички са семейни ферми и отглеждат млечни крави, овце, кози, пчели. Средният размер на стопанствата е 60 млечни крави, 200 овце, 200 кози, 120 кошера. Повечето от фермерите са млади хора и са отворени към новости. Някои от тях вече имат опит с производството на млечни продукти във фермите си, но по-голямата част от тях ще трябва да се учат в движение. Предстои посещение и оценка на всяка една от фермите и анализ на производството и финансовото му състояние.
По-голямата част от фермерите са изправени пред необходимостта да инвестират в стопанствата си, така че да отговарят на законодателството.
Най-скъпата инвестиция е свързана с изграждането на съоръжения за съхранение и използване на оборския тор
– торови площадки, торови ями и техника за разпръскване. Част от фермерите вече имат одобрени инвестиционни проекти по Мярка 121, но изпитват затруднения да осигурят финансиране на инвестицията.

От в. "Гласът на фермера"

Вашият коментар