Новини

Евродепутатът Мария Неделчева настоява за подпомагане на пчеларския сектор като допринасящ за запазване на биоразнообразието

На пленарно заседание по време на редовната парламентарна сесия на Европейския парламент, депутатите гласуваха доклада относно нашата застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. на Gerben-Jan Gerbrandy.

Българският евродепутат от Групата на ЕНП(ГЕРБ) Мария Неделчева подкрепи доклада и в обяснение на вота си подчертава, че биологичното разнообразие в Европа е застрашено, поради което трябва да се поощряват секторите, полагащи усилия и допринасящи за запазването на биологичното разнообразие. Според нея в светлината на новата ОСП е нужно да се даде положителен сигнал на тези отрасли, че усилията им не остават напразни и незабелязани.
„Един такъв сектор е пчеларството. Както се казва в последния доклад на ЕП относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството, той е от голямо значение за запазване на биоразнообразието. 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа са зависими от пчелното опрашване. Моята страна България е една от най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа. Същевременно българското пчеларство, също както и пчеларството в други страни в Европа и света, се сблъсква с проблема със загуба на пчелни семейства – факт, който застрашава биоразнообразието в Европа”, посочва Мария Неделчева.

Тя препоръчва да се даде шанс на сектора, защото за разлика от активно обсъжданите екологични мерки за „по-зелена” ОСП, предложени от Европейската комисия, на пчеларите трябва да се помогне просто да си вършат работата. Това може да стане чрез субсидии във вид на директни плащания за опрашителна дейност на пчелни семейства – предложение на Мария Неделчева, което Комисията по земеделие гласува при работата по доклада за здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора.

Източник: Farmer.bg

Вашият коментар