Новини

Първата АПИпобеда е извоювана!

На 6 октомври комисията по земеделие и развитие на селските райони на Eвропейския парламент гласува доклада на Ксаба Табажди относно “Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството”. Измененията по доклада на българския евродепутат Мария Неделчева от ЕНП/ГЕРБ в полза на пчеларите да бъде приета схема за директни субсидии на пчелно семейство беше отразена в него. Докладът е приет с голямо мнозинство, като резултат на няколкомесечно съгласуване между всички групи в ЕП. “Тези помощи трябва да допринесат за запазването на пчеларския сектор в ЕС. Ние сме длъжни да задържим пчеларите в сектора, да привлечем младите в него и да запазим пчелите като опрашители. Не бива да забравяме, че пчеларският сектор има голям принос за селското стопанство и поддържа биоразнообразието. Ползата от него далеч не се ограничава с производството на мед и пчелни продукти” коментира Мария Неделчева по време на дебатите.

Във своето интервю пред информационната агенция „Фокус” на въпроса “Какво се променя за пчеларите в България след приемането на доклада” Мария Неделчева отговаря: Това, което се променя, е че проблемите, които те срещат в сектора, имат по-добра чуваемост. Тази чуваемост вече има конкретно измерение. ЕП подкрепи с абсолютно мнозинство внесената от мен поправка, която предлага да бъдат дадени конкретни помощи на пчелно семейство и това е нещо, което само по себе си е ново и символизира няколко месеца преговори между различните политически групи.

По този начин изпращаме много силен сигнал към ЕК и тъй като вече с Лисабонския договор взимаме решенията на равна нога със Съвета, ЕП ще отстоява докрай това предложение.

На следващия въпрос, “Какви други мерки за справяне с проблемите в сектора се предвиждат”? Мария Неделчева казва: Това, което за нас беше много важно, е да бъде идентифициран ясно висококачественият европейски мед спрямо меда, който бива внасян от трети страни. Фактът, че огромни количества мед, който не е истински и се внася от трети страни, а от там и подбиване на цените и самите доходи на пчеларите, както и стимулът да се занимават със сектора – това е много важен проблем, с който Комисията по земеделие в много тясно сътрудничество с Комисията по външна търговия го отстояваме, за да може да се намери много ясна регулация, много ясни правила, според които медът, произвеждан от европейски производители, да бъде приоритетен. Той е един от най-висококачествените. Необходимо е продуктите, които пчеларите произвеждат, да получат още по-голямо популяризиране – не само на европейския, но и на световния пазар, да бъде създадено специално лого за техните продукти, за да може те да разчитат на добри цени, които се отразяват на доходите им. Това са проблеми, по които ние тук в ЕП се произнесохме и е хубаво, че всички политически групи застанахме зад интересите на пчеларите, включително и на нашите пчелари в България.
Първата победа е извоювана.

За целият пчеларски сектор в България Мария Неделчева е реален символ в очакванията на пчеларите за по-добро бъдеще.

Трудно е да се разбере, как един толкова млад човек, може да премести такава планина материално благополучие към един сектор, до вчера забравен от държавници и политици. Но утре нейните думи за пчелните продукти, значението на пчеларството за селското стопанство, за хранителната верига, за биоразнообразието изведнъж ще се окажат в устата на много от тях, които ще си припишат нейната победа. Но пчеларите трябва да помнят!

Седмица по-късно /12 октомври/ Дачиан Чолош, европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони, представи законодателните предложения за реформата на ОСП (2013-2020) пред Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Реформата ще обхване главно 7 доклада, по един от които докладчик за ЕНП ще бъде Мария Неделчева. Тези доклади следва да бъдат изменени от Европейския парламент и от Съвета. По тях ще бъдат водени ожесточени преговори и работата ще продължи месеци.Комисар Чолош предлага да има базово директно плащане само за действащите селски стопани, зелен компонент, плащания за младите, доброволни плащания за необлагодетелствани райони, доброволна обвързана подкрепа, малките селскостопански производители да бъдат стимулирани. За пчеларите това предложение е много положително тъй като те ще попаднат в тази категория, която ще ползва опростени процедури и около 10% от директните помощи.
Нещо, което до този момент не се е случавало.

Друго много важно предложение за България е възможността за използване на част от националните тавани за директни плащания за обвързана подкрепа. Тази подкрепа ще бъде само за определени сектори в страните-членки или в техни специфични региони и ще бъде предоставяна в строго определени случаи, например в ситуация, при която определени видове селско стопанство или специфични сектори на селското стопанство са особено важни за околната среда или важни от икономическа и социална гледна точка.

«Реформата на ОСП е от голямо значение за българското селско стопанство. Ако до сега сме били в заварено положение, то сега, ние можем да се борим активно за нашите интереси» коментира доклада Мария Неделчева.

Развитието на пчеларската сага се получи по-бързо отколкото очаквахме!

На 14 ноември беше даден старт на дебат по незаконодателна резолюция, в която ЕП призовава ЕС да засили инвестициите в научните изследвания и разработките на нови лекарства за предотвратяване на високата смъртност сред пчелите и да координира усилията си, за да защити това, което бързо се превръща в застрашен вид. 84 % от растителнте видове и 76 от производството на храни зависят от опрашването на пчелите-се казва в декларацията. На следващият ден на пленарно заседание в Страсбург евродепутатите гласуваха доклада на унгарския депутат Ксаба Табаджи относно здравето на пчелите и предизвикателството пред сектора по пчеларство. Мария Неделчева гласува в подкрепа на доклада, като в обясненията си на вота ясно подчерта тревожната ситуаця, в която се намира пчеларския сектор в ЕС. Обърна внимание на необходимостта от засилване на борбата с повишената смъртност на пчелите, тъй като тенденцията е към намаляване на видовете опрашители. ”Ако позволим тази тенденция да се задълбочи, рискуваме някой ден селскостопанските прозводители в ЕС да бъдат принудени, като тези в други части на света, да прибягнат до опрашване с човешка намеса”. Според нея сега е момента да се предвиди специално подпомагане на пчеларите в рамките на директните плащания с оглед процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика.” Искането ми се вписва в логиката на новата ОСП, която ще бъде по зелена.ЕК трябва да обмисли възможността за създаване на специална схема за директните плащания. Нека, създавайки схема за плащания на пчелно семейство, стимулираме пчеларството в ЕС. Нека възнаградим пчеларите за техният принос към запазване на биоразнообразието и производителността в селското стопанство” настоя Мария Неделчева.

Трябва да помним, че в процеса на подготовка на доклада, Мария Неделчева внесе съществени поправки в полза на нас пчеларите. От тях най-много ще се ползват младите фермери пчелари. Ако до сега пчеларската общественост беше ням свидетел на тези събития, нека сега поне младите с поздравления по E-mail стимулират понататъшната борба на българската евродепутатка в полза на пчеларите./Тодор Найденов, пчелар №1 за 2004 г.,
в. Пчела и кошер

Вашият коментар