Новини

Застраховките на кошери – необходимост или екзотика

Отдавна беше времето, когато държавната политика в пчеларството включваше и застаховане на пчлните семейства. Поради високата степен на риск, в момента застраховането на пчелните семейства е близо до нулата. От една страна застрахователните премии са високи пи въздържат собствениците на пчелини, от друга страна застахователите нямат достатъчно опит в прилагането на своите практики в застраховането на пчели.

Свеж момент в тези отношения вкара замислената от МЗХ линия за субсидиране на пчелари, регистрирани земеделски производители при заплащане на задстрахователните премии.
Кое е основното в предвижданите мерки за подпомагане на земеделските производители – пчелари?
– На първо място е определеният размер на годишната подкрепа. Очаква се за 2012 г общият размер на субсидията да бъде около 1 млн лв;
– Ще бъдат подпомагани земеделски производители – пчелари в рамките до 80% от общия размер на изплатените застрахователни премии при обезщетение за природни и климатични бедствия, както и до 50% при обезщетения, включващи ззаболявания. Важно е да припомним, че в момента именно по отношение на американския гнилец има национална програма за обезщетение от страна на Бългаската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Всеки пчелар ще трябва да докаже, че не ползва средства за едно и също нещо по двете мерки за подпомагане;
– Очаква се да бъде разработена обща схема за субсидиране, свързана с практиката на застрахователите. В момента застрахователните премии са едни от най-високите за пчели и пчелни семейсдтва. Това изключително много ощетява пчеларите, защото при тях процентът достига от 5% до 10%. В този случай например за 100 семейства със средна застрахователна стойност от 200 лв и 5% премия, общата стойност на застраховката става 1000 лв. При 80% субсидия пчеларят ще получи субсидия от 800 лв и ще плати само 200 лв за застраховката си. Схемата за изплащане ще бъде подобна на тези, които и сега се изпълняват от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”.

Важно е да се отбележи че става въпрос за ежегодни плащания.

Кое е положителното в тази нова идея? Отдавна е известно, че пчеларите търпят ежегодни загуби вследствие на климатични и природни бедствия. Свикнахме сами да поемаме тези сериозни загуби. Забрави се, че световната практика в селското стопанство е редовно застраховане и споделяне на загубите. Отвикнали от такава практика, нашите пчелари просто не вярват, че е възможно да се случи такова нещо. Именно затова отделът на г-жа Дора Ненова, „Държавни помощи и регулация” в МЗХ, инициира среща с представители на пчеларски организации по тези въпроси. Извършени бяха предварителни сондажи както с пчеларския бранш, така и със застрахователни компании. Очакванията са до края на месе ноември да се изчистят техническите подробности и през следващата година да се вкара в практиката субсидирането на застраховането на пчелните семейства и кошери.

Активността на пчеларите и пчеларските организации по отношение на това подпомагане трябва да бъде сериозно заявена, участието на пчеларите – бенефициенти на ниво, за да има сериозен и подпомагащ бранша ефект.
/в. Пчела и кошер

Вашият коментар