Новини

Евродепутатът Мария Неделчева: Сега е момента да се предвиди схема за подпомагане на пчеларите в рамките на директните плащания

На пленарно заседание в Страсбург, евродепутатите гласуваха доклада на унгарския депутат Ксаба Табаджи относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството.
Българският евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ Мария Неделчева гласува в подкрепа на доклада и в обяснението си на вот ясно подчертава тревожната ситуация, в която се намира пчеларския сектор в Европейския съюз. Тя изтъква, че смъртността на пчелите има негативни последици за биоразнообразието, селското стопанство, развитието на селските райони, поради което настоява за бързи мерки за опазване здравето на пчелите, както и стимулиране и подпомагане на пчеларите.
Евродепутатът обръща внимание на нуждата от засилване борбата с повишената смъртност на пчелите, тъй като тенденцията е към намаляване на видовете опрашители. „Ако позволим тази тенденция да се задълбочи, рискуваме някой ден селскостопанските производители в Европейския съюз да бъдат принудени, както тези в други части на света, да прибягват до опрашване с човешка намеса. Това би довело до увеличение на техните разходи, а най-малко ние искаме това”, подчертава М.Неделчева.
Според нея сега е момента да се предвиди специално подпомагане на пчеларите в рамките на директните плащания с оглед процеса на реформиране на Общата селскостопанска политика. „Искането ми се вписва в логиката на новата ОСП, която ще бъде по-зелена. Комисията трябва да обмисли възможността за създаване на специална схема за подпомагане на пчеларите в рамките на схемата за директните плащания. Нека, създавайки схема за плащания на пчелно семейство, стимулираме пчеларството в Европейския съюз. Нека възнаградим пчеларите за техния принос към запазване на биоразнообразието и производителността на селското стопанство”, настоява М.Неделчева.

В процеса на работа по доклада, Мария Неделчева внесе съществени изменения в полза на пчеларите, които бяха приети и залегнаха в окончателния текст на документа. В своите поправки тя обръща внимание на проблемите на пчеларския сектор в Европейския съюз и призовава Европейската комисия да разгледа възможността за създаване на специална схема за подпомагане на пчеларите в рамките на схемата за директни помощи, като например плащания на пчелно семейство.

Източник: Farmer.bg

Вашият коментар