Новини

Декемврийски пчеларски практики

Месец декември се характеризира с ниски средни температури, които за Северна България са около нулата, а за по-високите полета – отрицателни. По крайбрежието на Черно море и долината на Струма те са положителни – между 2-3,5°С до 4-5,5°С. Абсолютните минимални температури достигат до -25°С. В отделните дни са отбелязани и абсолютни максимални температури до 20-23°С. Валежите са значителни и предимно от сняг, а за южните части на страната – от дъжд. Слънчевото греене е най-малко и твърде често са мъгливите дни.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

През зимата събраните в кълбо пчели взаимно се топлят. С горния си край кълбото постепенно се придвижва нагоре и назад (към задната стена на кошера), след като изконсумира меда. Температурата, поддържана в кълбото е в границите от 14 до 23°С, докато извън него е много по-ниска. Като не топлят пространството извън кълбото, пчелите изразходват много икономично храната. За да запазят топлината в него, те се нареждат плътно една до друга по повърхността му и са почти неподвижни. След като стоят известно време така, пчелите навлизат навътре в кълбото и биват замествани от други пчели. Топлообразуването вътре в кълбото не е постоянен процес. Когато температурата започне да спада и наближава към 14°С, пчелите преминават в активно състояние, защото тази температура е критична за тях. Ако се допусне спадането и под 14°С, те започват да се вцепеняват, цялото семейство замръзва и умира. През периода на относителния покой пчелите извършват слаба дейност, изразходват относително малко храна и поддържат сравнително ниска температура. Всичко това облекчава живота на пчелното семейство през неблагоприятните зимни условия.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ НА ПЧЕЛИНА

Те се свеждат до периодични наблюдения на пчелина с цел да се извърши външен преглед на семействата и ако е необходимо да се направи прослущване с каучуков маркуч. При падане на обилни снеговалежи, след прекратяването им се почиства предната стена на кошерите и входовете им. Ако снегът започне да се топи, се изчиства от капаците и пространството около тях.

За прогонване на кълвачите от пчелините трябва да се опънат между дърветата ленти от видеокасети или окачват дискети от ДВД, ако това не сте извършили през месец ноември.

При тихо и слънчево време се потяга оградата на пчелина. Почиства се пред и около кошерите (ако не е паднал сняг) и целия район от суха трева и листа.
Ако е необходимо се почистват складовите помещения или цялата постройка в пчелина. Започва се ремонт на стария и подготовка на необходимия нов инвентар, сковаване на рамки и монтиране на тел по тях. Смяна на примамките за борба с мишките.

Източник: Farmer.bg

Вашият коментар