Статии

Биоекология и пчеларство

Пчеларството е един от най-древните занаяти на земята. Сред останалите селскостопански дейности то заема особено място. Това се определя от своеобразността и сложността на самия биологичен обект, с който се работи, медоносната пчела, нейния живот, който съвсем не прилича на живота на насекомите.

Природата е дала на пчелата уникалната способност не само да се храни, но и да си приготвя запаси от храна, да събира нектар и цветен прашец безпределно, дотогава докато има цяфтящи растения и място за съхраняването.

Нектарът е великолепно съкровище от природата, щедро налят в милиарди цветове и изобилно възстановяващ се всяка година. Запасите му са неизчислими, над човешките възможности за представа. Медоносните пчели, като истински грижовни стопани, се стараят да го съберат до капка. За щастие, тяхната дейност няма предели и граници. Цялата земя е тяхна собственост, получена за вечно ползване. Пчелното семейство е държава без граници.

Меда и восъка се произвеждат от пчелите, това не изисква много труд от страна на пчеларя. Той получава вече готовите, доведени до висока степен на съвършенство, продукти, на които смело може да се постави знак за качество. Това не се среща в никой друг отрасъл на селското стопанство.

Пчелите ни дават не само мед и восък – прославени през вековете традиционни продукти, но и прополис, цветен прашец, пчелна отрова, маточно млечице, които притежават висока биологична активност и лечебни свойства. Тези лекарства от кошера са безценни и високо ценени от традицонната медицина.

В Китай, Япония и други страни от Изтока, в Австралия и Южна Америка се консервират богатите на ценни белтъчини, минерални вещества и аминокиселини търтееви личинки и ги използват като деликатес. Но фармакологичната ценност на пчелните продукти превъзхожда икономическата изгода.

Тяхното участие в повишаването на добивите е много голямо, и поради това приносът на пчелите в селското стопанство и екологията е неизмерим. Образно казано, реколтата на много култури е върху крилата на пчелите.

Пчелите и растенията са две природни царства, които са неотделими едно от друго от сътворението на света. И те са се усъвършенствали при взаимното си общуване. Връзката на пчелите със света на цъфтящите растения не само е способствала за съхраняването на флората, но и за появата на нови видове и форми цъфтящи растения, тяхното поразително многообразие. Пчелите са формирали естетичния облик на земята. Голямо е значението им в селецкията на растенията, производството на хибриди, семенарството. Във връзка с употребата на огромно количество химикали в селското стопанство значително е намаляло количеството на дивите насекоми, хранещи се с нектар и прашец. Културните опрашители – медоносните пчели, са станали главният преносител на цветния прашец от цвят на цвят, а в повечето случаи напълно формират реколтите от диворастящите растения, полските, градинските и овощните култури.

Според пресмятанията на икономистите, доходите от допълнителните добиви, получени в резултат на пчелоопрашването, в 10 пъти превишават доходите от директната пчеларска продукция. В САЩ, от продажбата на мед и восък се получават 45 милиона долара печалба, а от опрашването на селскостопанските култури – 6 милиарда долара.

Пчелите за своите заслуги са нарачини „крилатите агрономи”. Арендаторските отношения между пчеларите и фермерите, днес са широко разпространени в цял свят, тъй като са необходими, закономерни и взаимоизгодни.

Обагатяването с ценни растения, дървета и храсти, запазването на естествените биологични общности и екологични системи, в голяма степен се дължи на медоносната пчела. В това е нейната историческа същност.

Взаимоотношенията на медоносната пчела с природата оздравяват околната среда, поддържат равновесието на природно-екологичните системи. Запазват се и се възпроизвеждат редки, внесени в Червената книга, опрашвани от насекомите растения. Предполага се, че над сто хиляди вида растения биха загинали, ако пчелите престанат да ги посещават. Липсата на пчели в съвременните гори е екологична катастрофа. В миналото гора без пчели е била немислима.

Със семената, които се получава в резултат на пчелоопрашването, се хранят птиците. Почвата се обогатява с различни бобови култури – прекрасни медоноси. Бидейки растителноядни насекоми, хранейки се с нектар и прашец, пчелите участват в първичната преработка на биомасата на цъфтящите растения, осигурявайки този важен биохимичен процес в природата. Там, където има пчели, има благоприятна среда за човека, намалява се екологичното напрежение.

Източник: Farmer.bg

Вашият коментар