Новини

Експеримент или тест?

Защо има кошери с пчели на покрива на хотел „Хилтън” в София? * Могат ли хора и пчели да си бъдат взаимно полезни?
 
Проектът е замислен като експеримент за да се потвърдят възможностите за съвместно съществуване на пчели и хора:
– да се провери доколко е възможно нормалното функциониране на няколко пчелни семейства в центъра на милионен град като София;
– как се отразява върху развитието и годишния цикъл на пчелното семейство урбанизираната среда, в която то е поставено;
– трябва ли да се предприемат допълнителни мерки, за да се поддържа съществуването на семейството;
– какви пчелни продукти могат да се произведат, какво е тяхното качество, доколко те могат да се консумират от пчели и хора.
Създаването и поддържането на такъв пчелин в хотел „Хилтън” ще даде отговор и на следните няколко въпроса:
– как ще се промени отношението на хората към пчелите в техния пряк контакт, когато това се случи (включително и при ужилвания);
– може ли хотелът да бъде ефективен пропагандатор за ползата от пчелите и пчелните продукти;
– как ще се промени отношението на клиентите и на медиите към дейността на „Хилтън”, когато стане известно за осъществяването на проекта;

– по-добре ли ще се продават пчелни продукти, брандирани с марката „Хилтън” на клиентите на хотела, когато е известно, че там се отглеждат пчели и се добиват пчелни продукти?

Отношението на другите към проекта:
БАБХ – Българската агенция за безопасност на храните

– как Българската агенция за безопасност на храните ще използва резултатите от проекта, за да защити качеството на българските пчелни продукти или пък да предприеме и осъществи нов контрол при производителите на такива, всичко това като резултат от мониторинга на проекта;
Ветеринарно-медицински институт София
– каква ще бъде оценката на ветеринарномедицинските специалисти и учени за взаимното влияние между хора и пчели, поставени в такава градска среда;
– как се развиват пчелите спрямо вредители, болести и паразити.
Медиен партньор на проекта – в. „Пчела и кошер”
– ще се интересуват ли производителите на пчелни продукти – пчеларите в България от експеримента;
– какви ще са техните препоръки и мнения;
– необходимост ли ще е отразяването на проекта в електронните медии и интернет.
Всички тези аспекти на един толкова дребен на вид експеримент, могат да се окажат полезен и даже необходим елемент на по-нататъшното развитие на отношенията човек – пчели. В съвременното общество все повече се налага разделителна линия между хората и пчелите. Пчелите биват изтласквани далеч от хората и населените места.

А дали това е полезно за пчелите или за хората?
Засега никой не може със сигурност да твърди нещо. Пчелите обаче, постепенно загатват, че може и да се оттеглят от сражението с хората.

Пресконференцията
За да се представи начинанието за отглеждане на пчели на покрива на хотел „Хилтън”, беше проведена пресконференция. На нея присъстваха главният мениджър на хотела Жак Брюн, Полина Деянова – екперт по здравеопазване на пчелите в Българска агенция за безопасност на храните, Валери Циков от фирма „Билбо”, който снабдява хотела с пчелни продукти и представители на в. „Пчела и кошер” – медиен партньор на проекта. Представени и обсъдени бяха всички аспекти на пчелина, разположен на територията на хотела, както и варианти за представяне на резултатите от проекта. Най-интересната част беше проведеното тестване на различни видове пчелен мед, с които се снабдява хотел „Хилтън” от фирма „Билбо”. От представените и най-разпространени в България 5 типа мед, нито един от присъстващите не разпозна и всичките. Общата оценка на присъствалите журналисти и специалисти беше, че болшинството от консуматорите у нас разпознават три вида пчелен мед – основно акация, слънчоглед и манов мед.

Основната задача на представения проект е не да се превръща в битка отношението между хора и пчели, а да се покаже, че както хиляди години те са били заедно, могат и в условията на урбанизираната столична среда да продължат да живеят заедно!
И да си бъдат взаимно полезни!

Източник: Farmer.bg

Вашият коментар