Новини

Последните пчели се излюпват

Наблюдава се понижение на средните температури за Северна България и високите полета – между 9 и 13°С, за Тракийската низина – между 12 и 14 С, а за Черноморието и долината на Струма – между 12 и 15°С. По високите планини температурите спадат от 2 до 6°С. Абсолютните минимални температури вече са отрицателни (до -2 и -3°С), в отделни дни се отбелязват абсолютни максимални температури (до 37-38°С). Валежите са значителни, но слънчевото греене е средно 136 часа (в някои райони до 177 часа).
Настъпил е краят на цъфтежа на медоносните растения като фуражен слънчоглед, мразовец и астри.

РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Настъпва преминаването на пчелните семейства от активен начин на живот към относително пасивен. Последните пчели се излюпват. В освободените от тях килийки пчелите прехвърлят мед. Пчелните майки спират да снасят яйца в Северна България, а при топла есен в Южна България – в началото на месец ноември. Питите върху входа на кошера са със свободни площи. При температура под 12 С, върху тях пчелите започват да се събират на кълбо.

ПЧЕЛАРСКИ ПРАКТИКИ НА ПЧЕЛИНА
Първостепенна задача на пчеларя през месеца е да направи следното: да извърши последен основен есенен преглед и окончателно да зазими пчелните семейства; да стесни входовете на кошерите и постави мишите предпазители; да унищожи гнездата на осите и стършелите; да третира семействата против вароатоза (ако не е направил това досега) с Екостоп, Варостоп или други ВМП; да прегледа състоянието на кошерите и поставките под тях; да огради пчелина и изреже надвисналите над кошерите клони на дърветата; да попълни дневника.

Източник: http://farmer.bg

Вашият коментар