Празен кошер
Новини

В България няма случаи на болестта „Синдром на празния кошер” при пчелите

Празен кошер Няма случаи на болестта „Синдром на празния кошер” (по известна като изчезването на пчелите) в България. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на кръгла маса „За пчелите и хората”, която се организира от Фондация „Кредо Бонум”. Болестта се наблюдава в САЩ и в някои страни от ЕС. Според министър Найденов обаче най-големия бич за пчеларството е използването на пестициди, от които се тровят пчелите. „Използването на пестициди е много голям проблем, това е индустрия, в която се въртят милиони левове”, каза той. Министър Найденов обяви, че ще направи съвещание за набелязване на мерки, с които да се затегне контролът.
Очевидно проблемът е много голям и трябва да намерим механизми за ограничаване на проблема заради отравянето с пестициди. Може би ще минем към един доста по-рестриктивен режим на използване на пестициди, които вредят на пчелите, подчерта той. Например може да се направи система за ранно предупреждение при пръскане и по-бърза реакция. По думите му контролът по заболяванията по пчелите се осъществява чрез частно практикуващите лекари. И в тази връзка също ще бъдат предприети мерки.
Директни субсидии за пчеларите в този програмен период на ЕС не са предвидени. Като цяло обаче в дебата за новата Общата селскостопанска политика на ЕС, който се води за след 2013 г., почти всички страни, включително и България, предлагат това да бъде променено и пчеларите също да се възползват от директни субсидии, каза министърът. Пчеларството трябва да бъде подпомагано с европейски средства и по първи стълб на ОСП, смята той.
Министър Найденов посочи, че по Националната програма за пчеларство са осигурени 19,6 млн. лв. за периода 2011 – 2013 г. Пчеларите могат да бъдат подпомагани и по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони.
С 11,2% се е увеличило производството на пчелен мед у нас през миналата година спрямо 2009 г. През 2010 г. общото произведено количество е 10 595 тона. Експортът на пчелен мен също е нараствал с 39,6%. През миналата година са изнесени 8540 тона мед.
През 2010 г. броят на стопанствата отглеждащи пчелни семейства е 27 477.
Характерна черта за сектора е големият брой дребни производители, докато броят на професионалните пчелари, отглеждащи над 150 и повече пчелни семейства е малък. Продължава тенденцията от предходни години на намаление броя на стопанствата, в които се отглеждат малък брой пчелни семейства (от 1 до 9 бр.). Те вече представляват 43% от общия брой на стопанствата, което е 7% по-малко в сравнение с 2006 г. когато техният брой е представлявал 50% от всички пчелини в страната. В 44% от стопанствата се отглеждат до 50 пчелни семейства, а 11,6% отглеждат между 50 и 149 семейства. Наблюдава се слабо увеличение на стопанствата, в които се отглеждат над 150 семейства.
По данни на отдел „Агростатистика”, МЗХ през 2010 г. наличните пчелни семейства в страната са 613 262 броя, което е с 1,9% по-малко в сравнение с броя им през 2009 година. Това показва, че драстично намаление в броя на пчелните семейства към момента не се наблюдава.
Традиционно с най-голям брой пчелни семейства са областите Добрич, следвана от Бургас и на трето място Плевен.
Запазва се тенденцията към увеличаване на средната цена на реализирания пчелен мед, като най-висока е средната продажна цена при директните продажби до краен потребител и достига 5,72 лв. за килограм.
По данни на отдел „Агростатистика” унищожени от отравяне са били 11 147 пчелни семейства, от болести – 14 096, от глад 11 444 и по други причини – 36 221. Общият брой на унищожените пчелни семейства през 2010 година възлиза на 72 908, което е с 33 % повече спрямо 2009 година, но по-ниски от 2008 година, когато са унищожени 84 088 пчелни семейства.
Вароатозата продължава да е най-разпространеното и икономически най-значимото заболяване в България. През 2010 г. са третирани 606 949 пчелни семейства, което е 99% от общия им брой.
През 2010 година приключи изпълнението на първата Националната програма по пчеларство за периода 2008-2010 г. За целия тригодишен период българските пчелари получиха финансова помощ в размер на 5 021 296 лв. Средният процент на усвояване на бюджета за периода е почти 70%, като се наблюдава по-засилен интерес през втората и третата година от прилагането на мерките по програмата.
За удовлетворяване на нарасналия интерес, в одобрената на 14.09.2010 г. от ЕК „Национална програма по пчеларство за новия тригодишен период 2011-2013г.” е заложен трикратно по-голям финансов ресурс в сравнение с този по предходната програма (2008 – 2010 г.), като са включени и нови мерки. Общият одобрен от ЕК бюджет за втория програмен период възлиза на 19 млн. и 600 хил лв.
Друга европейска схема е Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Пчеларството се подпомага, чрез финансиране на проекти по:
– мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери
– мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
– мярка 214 „Агроекологични плащания”
Наред с горепосочените европейски схеми, Министерството на земеделието и храните ежегодно подпомага сектор “Пчеларство” чрез включването му в национални схеми във вид на Държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните, както и чрез прилагане на кредитна схема на ДФЗ за инвестиции в селското стопанство – направление “Животновъдство”.

Източник: http://farmer.bg

Вашият коментар