Новини

Възможно е пчелите да измират заради мобилните телефони

Играят ли емисиите от мобилните телефони активна роля при измирането на пчелите? Ученът Даниел Фейвър е убеден в това. Той наблюдавал при пчелните колонии сигнали за стрес , когато около тях се използват мобилни телефони. Но има и други теории.

Пчела Даниел Фейвър е научен сътрудник в Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) в Луизиана и работи в лабораторията за клетъчни биотехнологии. В рамките на едно изследване той е развил теорията, че мобилните телефони оказват негатично влияние върху колониите на медодайните пчели.
В опит директно до два пчелина са поставени два мобилни телефона в режим на готовност и след това е осъществена връзка между тях. Двата уреда заедно осъществяват процента на поглъщане на енергия под официалната интернационална максимална стойност (2 вата на килограм тъкан).

Шумът на пчелите е бил записан без мобилните телефони, за да се получи референтна стойност. За да се избегне грешка поради природни влияния са направени измервания през различните годишни сезони. При режим на готовност не са отчетени промени. При активно комуникиращи мобилни телефони звуковата честота се увеличава силно след 25 до 40 минути. Когато мобилните телефони се изключат пчелите се успокояват след няколко минути.

Това е ясен белег, че мобилната функция има конкретно влияние върху изчезването на пчелните колонии.

Източник: mytech.bg

Вашият коментар