Нозематоза
Болести и вредители

Нозематоза

Нозематоза
Нозематозата е много разпространена паразитна болест по възрастните пчели, в по-северните страни с продължителна зима. У нас се среща по-често В Североизточна България, особено при по-тежки и продължителни зими, когато са невъзможни очистителни облети на пчелите.
Причинява се от едноклетъчен паразит  Nosema apis, който се развива в епителните клетки на стените на средното черво на всички възрастни форми в семейството: пчели, майка и търтеи. Той е типичен вътрешно-клетъчен паразит и от там неговите трайни форми – спорите с изпражненията попадат във външната среда.
Спорите имат четири слойна обвивка и са много устойчиви на външни въздействия. При попадане с храната или водата в храносмилателния канал на пчелите, спорите започват да се размножават в епителните клетки на червото на пчелата. Един цикъл на размножаване продължава около три денонощия. След това спорите с изпражненията се изхвърлят навън и заразяват питите, рамките, стените и дънната на кошерите и от там попадат отново в здравите пчели.
Причинява се от едноклетъчен паразит  Nosema apis, който се развива в епителните клетки на стените на средното черво на всички възрастни форми в семейството: пчели, майка и търтеи. Той е типичен вътрешно-клетъчен паразит и от там неговите трайни форми – спорите с изпражненията попадат във външната среда. Спорите имат четири
Нозематоза
слойна обвивка и са много устойчиви на външни въздействия. При попадане с храната или водата в храносмилателния канал на пчелите, спорите започват да се размножават в епителните клетки на червото на пчелата. Един цикъл на размножаване продължава около три денонощия. След това спорите с изпражненията се изхвърлят навън и заразяват питите, рамките, стените и дънната на кошерите и от там попадат отново в здравите пчели.
Заразата се разпространява от заразени и болни пчели, майки и търтеи, както и със замърсени: кошери, мед, пити, ръце и инструменти на пчеларя и др. Много опасни са заразените майки, чрез които болестта може да бъде пренесена на големи разстояния. Те представляват сериозна причина за разпространяване на заразата в гнездото, защото се изхождат вътре върху питите и възрастните пчели в стремежа да почистят изпражненията се заразяват.
Заболяването се проявява най-често през зимно-пролетните месеци и се провокира от некачествени хранителни запаси (манов, гроздов, захарен мед и др), Влошените условия в гнездото (повишена влажност и понижена температура) и невъзможността на пчелите да излязат на очистителен облет.
Болните пчели са с подути коремчета и при стискане с пръсти от ануса им се отделя мръсна, жълто-кафява, миришеща на кисело материя. По рамките, преградните дъски и прилетната дъска се наблюдават тъмно-кафяви диарични изпражнения. Болните пчели правят опити да излязат навън и при лошо време и ниски температури, за да изхвърлят екскрементите си.
Най-точно диагнозата се поставя при лабораторни изследвания.
Според Наредба 30, чл.17 силно засегнатите от болестта семейства се унищожават, а кошерите и питите се дезинфекцират. По-слабо засегнатите и все още силни семейства се прехвърлят в нови или дезинфекцирани кошери с изградени и чисти или дезинфекцирани пити.
Болестта се лекува с продукта „Нозестат “ – произбодство на „ПримаВет-София“. Той се изписва от ветеринарен лекар и се прилага и дозира (според упътването).

Вашият коментар