Болести и вредители

Аспергилоза (Каменно пило)

Аспергилозата / Каменно пило/ е втората заразна болест, след вароатозата, която засяга еднакво възрастните пчели и пилото и се причинява от плесени от род Aspergillus (Asp. flavus, Asp. niger, Asp. fumigatus). Освен за пчелите тези плесени са опасни и за другите животни и човека. както при аскосферозата така и при аспергилозата, плесента се развива първоначално в ларвите, но по късно прераства и обхваща цялото тяло, като хифите се показват и извън килийките. Засягат отделни, обикновено по-слаби пчелни семейства. Заболелите ларви потъмняват и добиват мръсно-бял, жълто-зелен или черен цвят и набръчкана трошлива консистенция. Те са разположени на островчета около прашеца, а той е покрит с плесенен налеп. Плесента излиза на повърхността и капачетата на килийките са покрити с жълто-зеленикав, до черен мицел, съдържащ голямо количество спори. Те се забелязват лесно от пчеларя. 
Плесента обхваща обикновено определени участъци от пилото, докато при аскосферозата болните ларви са разпръснати из питата с пило. Това е характерен отличителен белег между двете заболявания. Изсъхналите трупове са по дъното на килийките и биват изхвърляни навън от пчелите, подобно на аскосферозните, намират се в ъглите, по прилетната дъска и пред нея. Представляват твърди като камъчета малки парченца, които изсъхнали в килийките на питите при тръсване издават характерно почукване.
Заболелите възрастни пчели са неспокойни, движат се активно и напускат гнездото, като се разпълзяват по прилетната дъска и пред кошера. Не могат да летят. Здравите пчели ги изхвърлят навън.
При съмнение за аспергилоза, пчеларят трябва да работи с предпазна маска (кърпа) на устата и носа, с оглед да не вдишва спорите.
Няма специфични средства за лечение на аспергилозата и борбата се води, както при аскосферозата. Силно засегнатите семейства се унищожават чрез изгаряне, а от по-слабо засегнатите се премахват заразените пити, а семейстата  прехвърлят в чисти и дезинфекцирани кошери и пити. Кошерите се изнасят на слънце и се повдигат на 15-20 см. от земята за избягване на влагата. Гнездото се стеснява и при възможност се подменя майката с оглед засилване на яйценосната дейност и увеличаване на младите пчели, които по-бързо да очистват гнездото.
Ролята на пчеларя е от голямо значение при отглеждането на пчелните семейства с оглед предпазване от плесенните болести. Правилно отглежданите силни семейства запасени с качествен нектарен мед, повдигнати от земята и настанени на слънчеви и проветриви места, не заболяват от плесенни болести.

Вашият коментар