Болести и вредители

Заразни болести по пчелните семейства

Болестите по пчелите и пилото се разпространяват :
– в  района от пчелите: посредством заразени роеве, кражби от болни и отслабнали семейства, посещения на занемарени кошери, пити, заразен мед и др. от пчеларя : чрез търговия със заразени семейства, майки, пчели, инвентар, кошери, подвижно пчеларство.
– в пчелина от пчелите: при кражби, налитане, блуждаене и др; от търтеите при навлизане в чужди семейства, от пчеларя: при присъединяване на здраво с болно семейство, при подсилване с пчели и пило, подхранване със заразена храна, работа със замърсени ръце, дрехи и инструменти и др.
– в кошера от пчелите: при почистване на килийките, хранене на ларвите, пряк контакт помежду им, при хранене на майката и др.
Заразните болести по пчелите и пилото биват: вирусни, бактериални, микотични (плесенни), и паразитни.
Вирусните болести не представляват особено голям проблем за пчеларството, но тяхното познаване и профилактика е добре да се знаят от пчеларите. В последните години с усъвършенстване на изследователските методи се разкриват все повече вируси всред пчелите в световен мащаб. До настояще време са установени и класифицирани 17 патогенни вируса по пчелите.Това са : вирусите на острия и на хроничния паралич, филаментовирозата, мехурчестия гнилец и др.

Острият вирусен паралич (ОВП)   е болест на какавидите и младите пчели работнички. Настъпва внезапно по време на пролетното развитие на пчелните семейства. Пред кошера се наблюдават много умрели пчели. Вароатозата спомага за разпространяване и утежняване на заболяването. При утежнена инвазия от вароатоза и вируса на острия вирусен паралич, се наблюдава висока смъртност –  дори и на цели семейства. Болните пчели не могат да летят, изпълзяват пред кошера, падат на земята, пълзят, изкачват се по тревата, събират се на купчинки и така остават.
Специфично средство за лечение няма. Извършва се третиране срещу вароатоза, подменя се майката и се засилва семейството.

Хроничен вирусен паралич (ХВП)  е заразна болест на пчелите работнички. Проявява се обикновено през лятото и има характерен вид. Пчелите са с отпаднали власинки, поради стремежа на здравите пчели да ги отстранят от кошера и изглеждат черни, като мравки, затова се нарича още и„черна" болест. За развитието на болестта има отношение намаленото количество на прашец в гнездото.
Профилактиката на заболяването се състои в подсигуряване на достатъчно прашец на пчелите. Кошерите да се защитят от пряка слънчева светлина, да се отвори широко прелката и осигури добра вентилация. Добре действа подмяната на майката.

Филаментовирозата е болест на възрастните пчели предизвикано от вирус. В България заболяването все още не е установено, но в Европа се среща в някои страни. Заболяването се проявява по време на зимуването. Заболелите семейства постепенно отслабват. По време на боледуването често умира и майката. Често болестта протича едновременно с нозематозата.
Мерки за борба не са известни. Прави се профилактика на нозематозата и в пчелина се държат само силни пчелни семейства.

Мехурчест гнилец е болест на запечатаното пило, причинява се от вирус. Боледуват обикновено слабите семейства в ранна пролет. Болестта се разпознава по хлътналите и прокъсани капачета на запечатаните килийки. При бъркане с клечка от тях се изважда меxурче изпълнено с течност – оттам идва и наименованието й.
Борбата се води, като силно засегнатите пити с пило се претопяват. Кошерите и инвентарът се дезинфекцират с 4 % разтвор на формалин и се води борба с вароатозата. Гнездата се стесняват, затоплят и се подменя майката.

Вашият коментар