Болести и вредители

Бактериални болести

Бактериалните болести се предизвикват от микроскопични, едноклетъчни микроорганизми (бактерии), които попадайки в тялото на пчелите или ларвите предизвикват по-леко или по-тежко заболяване. Бактериалните болести в пчелните семейства се подразделят на два основни вида: едните предизвикват заболяване само при възрастните пчели, а други – само на пилото.
Болестите по възрастните пчели биват причинявани от : салмонела бактерии, колибактерии, бактерия аписептикум, рикетции и др. Всичките биват внасяни в пчелното гнездо в ранна пролет, когато пчелите са принудени да пият вода от замърсени локви, отходни води и други замърсени места и попадат в слаби, лошо затоплени и овлажнени семейства –  с намалена защита. Тяхната профилактика се състои да се отглеждат в пчелина само силни пчелни семейства и да им се предоставя чиста вода за пиене, особено в ранна пролет. При слабите семейства, след поява на заболяванията се вземат мерки за затопляне на гнездото и засилване на същите. При затопляне на времето и засилване на семействата, тези болести сами отшумяват и не представляват сериозен проблем за пчеларството. Това са така наречените условно патогенни болести и се срещат при немарливите пчелари.
Особено опасни за пчеларството са бактериалните болести на пилото – американски и европейски гнилец.

Вашият коментар