Повече мед

Засенчване на кошерите

За засенчване на кошерите говорих като средство за противороево настроение. Тук искам да засегна значението му като средство за получаване на по-високи добиви на пчелни продукти.
Ако кошерите се намират под пряка слънчева светлина, температурата в кошера се повишава над допустимото, което намалява силно работоспособността на пчелите, а може да се получи разтопяване на питите (особено новоизградените). Това ще доведе до протичането на меда, което може да причини кражба. При висока температура пчелите излизат навън и висят на грозд.
От редица изследвания е установено, че от засенчените кошери излитат на паша 2 пъти повече пчели в сравнение с изложените на пряка слънчева светлина (317: 160). Освен това, броят на пчелите, които излизат на входа да вентилират при кошери, изложени на слънце, е 3,5 пъти по-голям от при поставените на сянка (69:20). Това потвърждава голямата роля на засенчването.
За предпочитане е кошерите да бъдат поставени в североизточната част на ниски дървета или храсти.
Освен чрез засенчване понижението на температурата може да се осъществи чрез отварянето на всички входове на кошера, дори могат да се създадат допълнителни. Опасност от кражба през това време не съществува, тъй като пчелите са заангажирани с пашата.

Вашият коментар