Повече мед

Влияние на майката за повишаване на добивите

Майката е решаващ фактор в пчелното семейство. „Лошокачествената майка е предварително запланувана загуба“ – казват икономистите. Ето защо не може да се говори за получаването на по-високи добиви със слабо продуктивни майки.
Съществува строга закономерност между майката и пчелите в семейството. Например, ако възможностите на майката са да снася до 600 яйца в денонощие, семейството може да достигне желаната сила за 3-3,5 месеца, което значи, че ще изпусне всички по-ранни паши.
Ако възможностите на майката са 1200-1500 яйца в денонощие, семейството ще получи сила от 4-4,5 кг за около 2-2,5 месеца, което по общоприетите норми се счита за средно и ще даде сравнително добри добиви.
Ако възможностите са 1800-2000 яйца в денонощие, семейството ще се развие и достигне сила 6-8 кг за не повече от 2 месеца от първото облитане и ще даде желаните от пчеларя високи добиви.
От друга страна, силата на семейството оказва влияние върху яйценосната дейност на майката. Ако например семейството наброява 10000 пчели, дори най-продуктивната майка може да развие най-много 30-35% от физиологичните си възможности. При 15000 пчели, при излизането си от зимата, майката може да реализира 50-60% от възможностите си, а когато семейството наброява 20000-25000, майката още от самото начало може да снася в пълните си възможости и семейството в съвсем кратък срок може да достигне до желаната от пчеларя сила.
Това показва, че за да разчита на високи добиви, пчеларят трябва да държи силни пчелни семейства и млади плодовити майки в течение на цялата година.

Вашият коментар