Повече мед

Ефективна вентилация и засенчване на кошерите

Разполагането на кошерите под прякото действие на слънчевите лъчи води до силното им прегряване отвън, което се предава и вътре в кошера. Там температурата достига до граници, вредни за пилото, до стопяване на питите и протичане на меда. Това принуждава част от пчелите да излизат вън от кошера и да висят под формата на грозд в бездейно състояние. Броят на вентилаторките на входа се увеличава многократно. Останалите пчели в кошера също бездействат. Пчелите намаляват храненето на майката, поради което тя ограничава, а може и напълно да прекрати яйцеснасянето. Това увеличава още повече броя на бездействащите пчели и те започват да се готвят за рояване и да залагат маточници. Подобно явление в модерното пчеларство е недопустимо.
Предотвратяването му се постига по 2 начина:
Първо, чрез поставяне на кошерите на сенчесто място, за предпочитане на североизток от храстови дръвчета, с входове на изток.
Вторият начин е чрез увеличаване на вентилационните отверстия. През този период всички прелки трябва да бъдат широко открити, като се направят дори допълнител­ни. Опасност от кражба не съществува, тъй като пчелите са заети с пашата.
Ако няма храсти, отгоре може да се сложат клонки, шперплат или други засенчващи материали.

Вашият коментар