Повече восък

Събиране на суровината и получаване на восък

До тук разгледахме въпросите как да принудим пчелите да отделят повече восък. Но с това нашата работа не е свършена до край. За получаването на крайния продукт и за оползотворяването му е необходима още работа. Добрият пчелар трябва да използва всяка възможност за пълното оползотворяване на восъчните суровини. Защото, ако предоставеният от пчелите восък не бъде събран и преработен, усилията на пчелите (и на пчеларя) ще останат напразни.

Вашият коментар