Повече мед

Стесняване на гнездото

Когато разглеждахме въпроса за основния преглед, засегнах значението на тясното гнездо като помощ на семейството. То ще му помогне по-лесно да се съпротивлява на ниските (зимни) температури, до настъпването на по-топли дни.

Сега искам да разгледам микроклимата в гнездото при по-нататъшното развитие на семейството и помощта, която пчеларят трябва да му окаже.

Както посочих хранителните запаси, влагата и температурата оказват най-голямо влияние върху семейството. Те трябва да се контролират през цялото време на развитието му.

Хранителните запаси трябва да бъдат в такова количество, че да осгуряват спокойно развитие на семейството. Те не бива да падат под 7-8 кг мед и около 2 пити цветен прашец. При честите промени на температурата осигуряването на хранителни запаси не бива да става за сметка на увеличаване на гнездото. За значението на хранителните запаси ще стане дума по-нататьк.

През този период не по-малко опасна е влагата в гнездото. Влага през зимата не се образува. Тя се появява по-късно, с появата на пилото. Пчелите започват да консумират по-големи количества храна (мед и цветен прашец), в резултат на което се отделя много повече вода и ако пчелiте не могат да поддържат температура по-висока от 15°, водните пари преминават в микроскопични капчици (влага), което влошава микроклимата в гнездото. Тази влага от ден на ден се увеличава и трябва да се отстранява от кошера. Това се постига по два начина. Първо, чрез надлежно стесняване на гнездото, като се следи развитието на семейството, така че всичките междурамия да са запълнени плътно с пчели. Установено е, че там, където има достатъчно пчели, температурата не пада по-долу от 15°, а при тази температура влага не се образува.

На второ място, регулацията на влагата трябва да стaва чрез входа на кошера. За предпочитане е през зимата семейството да зимува на горен вход. С появата на пилото и увеличаването на влагата трябва да се открие и долният, в началото на 2 – 3 см и после постепенно да се увеличава.

При корпусното отглеждане работата през този период е по-лесна, тъй като семейството се оставя на един корпус, който е с много по-малък обем и по-лесно се затопля.

Отстраняването на влагата трябва да става чрез двата входа, но тъй, че да не довежда до понижение на температурата.

Вашият коментар