Повече мед

Ролята на системата на кошера

Създаването на силни пчелни семейства е гаранция за получаването на по-високи добиви. А за създаването на силни семейства една от първостепенните роли се пада на системата на кошерите, с които се работи.
У нас най-разпространен за сега е Дадан-Блатовият кошер, следван от печелещия все повече привърженици корпусен кошер.
Накратко искам да разгледам преимуществата и недостатъците на двете системи.
Дадан-Блатовият кошер е с ограничен обем и не може да задоволи биологическите изисквания на семейството, за да получи то желаната сила и да използва пълноценно всяка паша. Магазините не могат да се ползват от майката за снасяне на яйца. Те са само за мед. В този кошер семейството може да достигне 4-4,5 кг, което съгласно общоприетите норми в практиката се преценява като средно. Рамката от 435/300 мм през зимата е ниска за изискванията на семейството, а през ранна пролет е висока, за да може майката да снася до долната летва. Там температурата остава дълго време по-ниска с 6° – 7°С от горната част на рамката.
За недостатъците на този кошер е красноречив фактът, че фирмата „Дадан и синове“ се отказа от собственото си изобретение и прехвърли всичките си семейства в кор- пусиите кошери на Лангстрот-Рут.
Втората система е корпусната или наречена още вертикална, тъй като при нея развитието на семейството остава във вертикално направление. Това отговаря на биологичните изисквания на семейството. Основното преимущество на корпусния кошер е, че се състои от отделни корпуси, които могат да се поставят или отнемат съобразно конкретните условия. По-ниската рамка 435/230 мм е по-удобна за манипулиране. Освен това по-малкият обем и по-ниската рамка подпомагат пчелите да затоплят междурамията до долната летва, което позволява на майката да снася до долу и на по-малък брой пити да се отгледа повече пило.
Докато разширяването на гнездото при Дадан-Блатовия кошер става с по една-две рамки, при корпусния това се осъществява с цял корпус.
Подвижното дъно, отделните корпуси, по-ниската рамка и възможностите за смяна на местата на корпусите направи революция в пчеларството. Възможността за поставяне на по-голям брой корпуси създава предпоставка майката да снася с пълните си възможности и семейството да достигне сила от 6-7 кг.
Някои, особено по-неопитните пчелари, се плашат от думичката „много“, като мислят, че задължително трябва да запълнят всичките корпуси. А вторият им аргумент е, че нямаме богата паша.
На младите пчелари искам да напомня, че именно корпусният кошер е най-подходящ както за слаби, така и за средни и силни семейства. Ако семейството е слабо, ще го оставите в един корпус. Ако е по-силно, ще му поставите още един корпус. Ако е още по-силно, ще му дадете 3,4 корпуса и т.н. Същото се отнася и за пашата. Ако тя е слаба, ще работите с по-малко корпуси, ако е по-силна, ще поставите повече, а ако е богата, ще използвате брой, съответен на нуждите. Корпусният кошер дава големи възможности на пчеларя да маневрира, докато Дадан-Блатовия е с ограничени възможности.

Вашият коментар