Статии

Разкриване на фалшиви медове с различни захари

Произходът на различните видиве захари в меда може да бъде остановен при изследване на изотопите на съдържащия се в него въглероден диоксид. По този начин може да се останови дали захарта е от захарна тръстика, захарно цвекло или дали е събрана от пчелите като нектар или медна роса.

Медът като чист натурален продукт се произвежда 100 % от пчелите. Различните захари в меда произлизат главно от нектара на цветовете или от медната роса. Всеки примес на друг вид захар, било то чрез директно добавяне или индиректно пренасяне от пчелите, е изменяне качеството на продукта и той може дори да стане негоден за употреба. От това следва, че от гледна точка на добрата производителна практика, производителите на мед трябва да контролират употребата на захарите в подхранването през пролетта по такъв начин, че да не се допуска попадането им в пчелните продукти.

 

Фалшивите продукти от мед могат да бъдат разкрити


Преди няколко години за първи път е разкрито фалшифициране на мед от Китай с други захари. Захар от захарно цвекло, тръстикова захар или царевичен сироп са евтини захарни добавки, които поради тази причина се използват като заместители при меда. Самият мед съдържа сходни по състав захари, като тези на захарното цвекло и на трастиковата захар и това допреди известно време е затруднявало доказването на примеси. В лабораторията на швейцарския кантон Вале е въведена и тествана стандартната методика на „White and Winters“ за определяне на чуждите захари. През 2006 и 2007 г. са взети проби от 72 различни медове, сред тях и чуждестранни проби, за установяване наличието на чужди захари.

Методът се основава на измерването на съотношението на тежките (13 С) и (12 С) въглеродни атоми в захарта. Различните растителни видове употребяват като хранителен елемент повече тежкия 13 С въглероден диоксид, отколкото други растения. Това типично съотношение на въгледорния диоксид се отразява и в състава на захарта, която растението синтезира. Захарта от захарно цвекло има по – малко съдържание на тежък въглероден диоксид, за разлика от захарта на захарната трастика и царевицата. Въз основа на съотношението на тежките и леките въглеродни изотопи би могло да се направи извод за произхода на захарта. Така се прави и заключение дали захарта произлиза от самия мед или се добавят захари от захарно цвекло, захарна трастика или царевица. Стойности по – големи от 1 показват фалшифициране на меда със захар от захарно цвекло, стойности по – малки от -1 показват фалшифициране на меда със захар от захарна трастика или царевица.

 

Методът за доказване на чужди захари


Пробите са направени чрез модерен уред за анализ т.н. NC-2500 (изгаряща пещ) с вградем спектрометър, изпълняващ ролята на детектор. В уреда NC се изгарят един милиграм от медната проба и един милиграм от съответния протеин, който се изолира от пробата при температура 1021 градуса по Целзий. При това като основни продукти се получават въглероден диоксид и вода. Водата се отстранява, докато въглеродния диоксид се пречиства по специален начин от вредните газове и след това се предава на детектора – спектрометърът. Чрез него се определя изотопното съотношение между 13 CO2(Masse 45) и 12 CO2 (Masse 44). Изотопното съотношение се изписва в промили и се променя в зависимост от произхода на захарта. Съотношението на изотопите между медната проба и протеина от същия мед може да се различава най – много с 1. В противен случай медът се счита за фалшив. Изотопното съотношение на протеина в една медна проба може да важи като „вътрешен стандарт“.

 

Изследвания на мед


В съвместна кампания на кантони в швейцария през 2006 и 2007 г. са изследвани 72 вида мед за примеси от захари. Изборът на пробите мед се е извършил чрез произволен избор и от резултатът не може да се направи цялостен представителен извод. От 5-те чуждестранни проби, 2 не са отговорили на критериите за истински мед. В една от пробите е открито твърде високо съдържание на захар от захарно цвекло, а в другата са открити захари от царевица и трастикова захар. Взети са под внимание 67 проби от различните кантони в Швейцария: Ааргау, Граубюнден, Тургау и Вале. В 54 от пробите не е открито съдържание на чужди захари. Медът от тези проби е бил единен и чист от примеси. Останалите 13 проби са имали примеси от захари на захарно цвекло и поради тази причина са били обявени за фалшиви от лабораторията.

 

Откъде идва тази захар


Тази кампания доказва, че и някои от швейцарските медове съдържат примеси от захари. Дори и едно съзнателно добавяне на захари за подсилване на меда може да доведе до повишаване на допустимите нива в меда. Това би могло да се случи от подхранването на пчелите или дори от остатъци от зимния фураж. Изследвания с такъв тип мед са планувани в лабораторията на кантона.

Вашият коментар